Huurwoningen Slachthuisstraat van hout en modulair gebouwd

Foto: De Architekten Cie

De nieuwbouw van 152 tot 164 huurwoningen in de Slachthuisstraat in Zaandam wordt modulair en grotendeels van hout. Bij de woningen komt ook een gemeenschappelijke tuin en 200 tot 300 vierkante meter aan maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen.

Het ontwerp is van De Architekten Cie en het woongebouw wordt ontwikkeld door Slachthuisstraat Ontwikkeling BV, een samenwerking van Blauwhoed en Koers. Dat maakte de gemeente vandaag bekend. Volgens wethouder Songül Mutluer gaat het om een ‘innovatief project, waar veel van onze ambities samenkomen: betaalbare woningen met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen, een duurzaam en modulair bouwconcept met veel gebruik van hout en door de combinatie wonen en voorzieningen levert het een waardevolle bijdrage aan de transformatie van de Kogerveldwijk.’

Zestig procent betaalbaar

In het bijzonder zegt ze blij te zijn met het aandeel betaalbare huurwoningen: 30 procent sociaal en een even groot percentage middelduur. Voor de toewijzing zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt voor specifieke doelgroepen. Minimaal tien woningen worden bij de eerste verhuur met voorrang toegewezen aan onderwijs- en zorgpersoneel, vanwege het grote personeelstekort. En om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen worden passende woningen gericht toegewezen aan senioren die nu elders in de wijk of elders in Zaanstad wonen.

Klimaatbestendig

In de plannen wordt veel rekening gehouden met klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress en wateroverlast. De bomen langs de Slachthuisstraat blijven behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Om extreme neerslag op te vangen en droogte te bestrijden wordt de kavel groen ingericht en wordt hemelwater zo lang mogelijk vastgehouden.

Het grootste deel van de woningen bestaat uit hout. Daarnaast is er gekozen voor een modulair bouwconcept: de woningen worden grotendeels in de fabriek in elkaar gezet. Dat is duurzamer omdat er minder vervoersbewegingen zijn en omdat er preciezer gewerkt kan worden is er minder bouwafval. Daarnaast wordt ook de bouwtijd ter plaatse verkort, waardoor de omgeving minder overlast heeft van de werkzaamheden. Bovendien geeft modulair bouwen de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee kleinere woningen samen te voegen tot één grotere wanneer daar meer vraag naar is.

Verkeer en parkeren

Voor de hele Boerejonkerbuurt wordt gewerkt aan een nieuw verkeerscirculatieplan. Uitgangspunt hierbij is dat het autoverkeer van de verschillende nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk op de doorgaande wegen (Scholtenstraat en Paltrokstraat) komt en er daardoor zo min mogelijk auto’s door de wijk rijden. Er komen circa 103 parkeerplaatsen, waarvan 53 op het maaiveld en 50 op een parkeerdek. Daarnaast zullen er voor bewoners ook deelauto’s worden aangeboden.

Meerjarenplan

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd komt er weer een informatieavond voor de buurt. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw eind 2022 of begin 2023. In de Kogerveldwijk heeft de komende 20 jaar een transformatie plaats met nieuwe woningen, voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, het vertrek van bedrijven en de verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2000 woningen: tussen de 600 en 750 sociale huurwoningen, 300 tot 375 middeldure huurwoningen en 1100 tot 1375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Reacties

Cookieinstellingen