Vier fracties willen voorstel ‘breed zebrapad’ van tafel

Foto: Freepik / CC0

Het brede zebrapad dat het college wil aanbrengen bij de Gedempte Gracht en het Rustenburg stuit op bezwaren van Rosa, de PvdA, D66, het CDA én de Fietsersbond. En is volgens de politieke partijen in de ruim tien jaar dat de huidige situatie bestaat niet één ongeluk geregistreerd, dus waarom dan ingrijpen?

Gemiddeld meldt zich eens per maand een verkeersdeelnemer die de oversteek als onveilig ervaart bij de gemeente, maar dat vinden de fracties een verwaarloosbaar aantal gezien het aantal passanten. In 2018 werd een vergelijkbaar voorstel bovendien al eens door de raad naar de prullenbak verwezen. Het zebrapad gaat een schijnveiligheid creëren voor voetgangers, die daardoor minder op hun tellen zullen passen, verwacht het kwartet. Dat werd ook in het voorstel van het college overigens al als een nadeel benoemd. De motie om het voorstel van tafel te krijgen wordt vanavond besproken.

Reacties