Hoge Raad maakt einde aan strijd over Ja/Ja-sticker: het mag

Foto: Twitter

De laatste juridische horde richting de invoering van de Ja/Ja-sticker is vandaag genomen nu de Hoge Raad heeft bepaald dat voorloper Amsterdam bij de invoering van dat systeem niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Het vonnis van het Amsterdamse gerechtshof blijft staan en daarmee kan ook Zaanstad overstappen op deze werkwijze.

In de hoofdstad is sinds 1 januari 2018 een verordening van kracht die inhoudt dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen mag worden bezorgd als op de brievenbus een Ja/Ja-sticker is aangebracht, het zogenoemde opt-in-systeem. Deze folders mogen niet meer worden bezorgd op adressen zonder zo’n sticker. Eerder konden mensen net als hier desgewenst alleen folders weren met een Nee/Ja- (geen reclame; wel huis-aan-huisbladen) of een Nee/Nee-sticker, het opt-out-systeem.

Tegenslag voor verspreiders

Het nieuwe systeem moet papier besparen en papierafval voorkomen. Voor bedrijven die ongeadresseerd drukwerk verspreiden betekent dit dat zij dit op veel minder adressen kunnen doen. Twee brancheorganisaties vorderden om die reden in een civiele procedure onder meer dat het de gemeente zou worden verboden om het opt-in-systeem te handhaven. Daarmee zou dat landelijk in de ban gedaan worden. Maar de Hoge Raad oordeelde anders.

Geen wetten overtreden

Het systeem vormt geen inbreuk op eigendomsrechten van de ondernemers in de branche, de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken is in dit geval niet van toepassing en het systeem is niet in strijd met de Postwet, aldus het arrest. Ook heeft de gemeente geen algemene rechtsbeginselen of beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. De Wet milieubeheer laat ruimte aan gemeenten om in verband met afvalpreventie bepaalde regels te stellen. Ook de cassatieklacht van de brancheorganisaties dat het Hof onvoldoende indringend had getoetst of de gemeentelijke verordening in strijd is met algemene rechtsbeginselen slaagde niet.

Geen sticker: wel nieuwsbladen

De nieuwsbladen hebben wel een overwinning geboekt: zij blijven door stickerloze brievenbussen gaan. Mensen moeten dus expliciet aangeven dat ze deze krantjes niet willen ontvangen. Dat dit oordeel eraan zat te komen was al verwacht. Wanneer Zaanstad de nieuwe stickers invoert is nog niet duidelijk: dat wordt keer op keer uitgesteld. Het besluit om over te stappen werd eind 2017 al in genomen.

Reacties

Cookieinstellingen