RTVI te laat begonnen met lobbyen voor eigen kansen

Foto: Pixabay / Joe007

RTVI Zaanstreek lijkt ten onder te gaan aan radiostilte die heerste nadat de beoogde fusie met De Orkaan voor het bemachtigen van de zendmachtiging was stukgelopen. Niets werd ondernomen om de achterban te mobiliseren tot de raad van Zaanstad vorige week duidelijk maakte het internetplatform te verkiezen boven het ‘traditionele’ aanbod van de huidige lokale omroep.

Was het idee bij RTVI dat De Orkaan geen gevaar vormde vanwege het ontbreken van lineair – dus via de kabel – doorgegeven radio en tv? Was het de zelfvoldaanheid van een partij die zich veilig waant ‘omdat het nu eenmaal altijd al zo gegaan is’? Het ontwaken uit die droom moet een hard gelag zijn geweest. Morgenavond hakt de gemeenteraad van Zaanstad de knoop door, maar een raadsmeerderheid bestaande uit D66, de VVD, PvdA, het CDA, de SP, Rosa, GroenLinks en de ChristenUnie staat achter een amendement dat De Orkaan de nieuwe licentie geeft. Game over.

Grote verwondering

Sindsdien is een achterhoedegevecht begonnen. Het bestuur van RTVI heeft het verloop van de discussie ‘met grote verwondering’ aangezien, blijkt uit een brief die nu naar het stadhuis is gestuurd. Na een wat onduidelijke passage over het krappe jaarbudget van bijna een ton wordt de vraag gesteld of Zaanstad in de begroting geen ruimte hééft of  die ook niet wénst voor een lokale omroep die kwaliteit te bieden heeft. Radio en tv dienen behouden te blijven, ook al op grond van wettelijke vereisten. Bovendien wordt gewezen op de dreigende kapitaalvernietiging.

Vijf jaar tv op verzoek gemeente

‘Mede op verzoek van de gemeente zijn wij als omroep in 2016 gestart met tv. Het overgrote deel van de daarmee gepaard gaande investeringen in apparatuur en voorzieningen is betaald uit de reguliere subsidie aan de omroep. Om de continuïteit te kunnen garanderen hebben we vanaf 2018 extra middelen gekregen die nagenoeg volledig zijn besteed aan de professionalisering van de organisatie,’ aldus het schrijven.  ‘Op dit moment worden uit die middelen 1,5 fte betaald voor de coördinatie en (mede)productie van onze content.’

Einde De Orkaan

RTVI distilleert uit het proces tot nu toe het niet om de toewijzing van de zendmachtiging ging, maar om de gunning van de subsidie. Orkaan-voorman Piet Bakker liet er de afgelopen maanden geen twijfel over bestaan dat hij de stekker eruit zou trekken zonder de subsidie van Zaanstad en Wormerland, dus de indruk dat de gemeenteraad De Orkaan wil behouden ten koste van de extra’s die RTVI te bieden heeft heeft een duidelijke voedingsbodem. In Wormerland, waar de raad gisteravond eveneens voor De Orkaan ging, was die aankondiging van Bakker in elk geval bij raadslid Fred Sanders van de VVD overgekomen als een ‘dreigement’.

Vrijwilligers niet genoemd

‘Bij alle waardering die ook wij hebben voor het journalistieke product De Orkaan, kunnen we toch niet om de constatering heen dat een zendmachtiging dient te worden verstrekt aan een omroep en niet aan een organisatie die duidelijk heeft gemaakt niet te willen uitzenden via de ether,’ luidt het standpunt van het omroepbestuur, dat in de brief geen enkele keer refereert aan de vele vrijwilligers die – soms na vele jaren trouwe dienst – hun bezigheden zullen moeten staken.

Raad wel bezorgd

Dat is opmerkelijk, want als de raad zich érgens zorgen over maakt is dat over die medewerkers. De coalitiepartijen D66, VVD, PvdA, CDA, Rosa, GroenLinks en de ChristenUnie hebben een motie ingediend die het college opdraagt om ‘zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met De Orkaan en RTVI Zaanstreek om de overgang van de zendmachtiging zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden’ en daarbij aandacht te hebben voor de vrijwilligers en het publiek van de omroep. Gezien de ‘grote verschillen tussen beide omroepen wat betreft programmering en bereik’ is doorstroming van de ene organisatie naar de andere immers geen vanzelfsprekendheid. En oh ja, probeer daarbij de kosten zo laag mogelijk te houden.

Reacties