Van anderhalvemeter- naar coronapassamenleving

Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, gingen ons al voor.
Foto: Wikimedia / NHS

De verplichte anderhalvemeterregel – waar bijna niemand zich nog aan houdt – gaat 25 september de prullenbak in. Daarmee kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen weer toegestaan, werd gisteren officieel bekend. Het leidt wel tot omstreden coronatoegangsbewijzen voor mensen die mee willen doen.

Er zijn nu bijna dertien miljoen mensen in ons land die minimaal één vaccinatie hebben gehad. Ruim elf miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis ligt is stabiel, ook op de Intensive Cares. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. ‘Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben,’ aldus het demissionaire kabinet. In november worden de resterende maatregelen beoordeeld.

Pas vanwege toenemende drukte

Het coronatoegangsbewijs wordt straks ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de anderhalve meter afstand drukker wordt. Zo wordt het risico op besmetting zo laag mogelijk gehouden. Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij de vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) voor iedereen vanaf dertien jaar alleen toegang mogelijk met de toegangspas. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats.

Geen nachthoreca

Vanaf veertien jaar moet dat samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00:00 en 06:00 uur gelden. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel dat horeca na middernacht gesloten is, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Steunmaatregelen

Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75 procent van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00:00 en 06:00 uur. Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking nog aan steunmaatregelen. De uitwerking wordt daarvan zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Voor wie en hoe?

Mensen kunnen een coronatoegangsbewijs krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebben of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor mensen zonder herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee ze eenvoudig dehun gasten kunnen controleren.

Basisregels blijven

De basisregels blijven onverminderd van belang, waarschuwt het kabinet. De basisregel ‘verplicht anderhalve meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Ook regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt bij aan het uit laten doven van het virus.

Werk en reizen

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers moeten zelf afspraken maken over een goede verdeling tussen werk en thuis. Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander personenvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. Deze verplichting vervalt op perrons en stations.

Onderwijs

In het MBO en hoger onderwijs vervalt vanaf 25 september de maximale groepsgrootte van 75 personen en in het voortgezet onderwijs, het MBO en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

Derde prik

Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis ontvangen via de medisch specialist die hen behandelt een uitnodiging voor een derde prik. Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het virus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene bevolking nu nog niet nodig. Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine.

Het kan nog twee kanten op

Mocht het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zijn, dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten vervallen. Als blijkt dat er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten worden opgenomen dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen. ‘Het kabinet probeert dan zo gericht mogelijk maatregelen te treffen.’

Reacties