Lokaal Zaans ziet Eiland al vol staan met auto’s van elders

Foto: Van Aken

Lokaal Zaans ziet haar vrees dat her in der in de stad de parkeerproblemen door het toevoegen van steeds meer woningen alleen maar toenemen uitkomen op de Houthavenkade en in de omringende buurten. In de nieuwbouw met 710 woningen kunnen zo’n 300 huishoudens geen auto kwijt, en hebben ze er wel eentje (of twee) dan moeten ze uitwijken naar elders.

De nieuwkomers op de Houthavenkade komen niet zoals de huidige bewoners in aanmerking voor een parkeervergunning, en zullen dus dichtbij huis per uur of per dag moeten gaan betalen. Gratis parkeren op Het Eiland of in de Havenbuurt ligt dan meer voor de hand. Op Het Eiland moeten echter ook nog twee woontorens met in totaal 120 appartementen komen. De dertien appartementen van Zaans Blauw tegenover de brug naar Het Eiland en de 24 waterwoningen die voorzien zijn in de Jachthaven Dukra hebben er samen nul. ‘Dus 400 nieuwbouwwoningen zonder parkeerplaats op en vlakbij Het Eiland,’ constateert LZ-fractievoorzitter Marianne de Boer.

Alternatieven

Het college hamert op autodelen, fietsen en het openbaar vervoer als alternatieven voor bewoners van grootstedelijke gebieden waar mensen bovenop elkaar wonen en de karige beschikbare buitenruimte niet uitsluitend gereserveerd kan worden voor stilstaand blik. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten echter zien dat het autobezit eerder toe- dan afneemt in Zaanstad: van 85 auto’s per 100 woningen in 2000 tot 96 in 2020, bedrijfsauto’s niet meegeteld. Steeds meer auto’s dus, en steeds minder plek.

Olievlek

Lokaal Zaans voorziet dat deze ontwikkeling ervoor gaat zorgen dat betaald parkeren zich als een olievlek gaat uitbreiden, te beginnen rond de Houthavenkade. Betalen voor parkeren is niet fijn, maar nog altijd te verkiezen boven niet meer kúnnen parkeren. ‘Wij horen het college vaak zeggen dat mensen die in wijken gaan wonen met weinig parkeerruimte daar zelf voor kiezen,’ schrijft De Boer nu in schriftelijke vragen, ‘maar is het college het met Lokaal Zaans eens dat gezien de enorme krapte op de woningmarkt, mensen überhaupt blij zijn een woning te kunnen kopen en niet zozeer vrijwillig kiezen om geen auto te kunnen bezitten of bezoek te kunnen ontvangen?’

Amsterdammers

De krappe parkeernorm die Zaanstad hanteert zorg volgens haar ook kansenongelijkheid: als overal (noodgedwongen) betaald parkeren wordt ingevoerd, dure vergunningen moeten worden aangevraagd of gebruik moet worden gemaakt van het dure openbaar vervoer en daarnaast woningen alleen maar duurder worden, worden mensen met een krappere beurs de gemeente uitgejaagd. En vervangen door nieuwkomers uit Amsterdam.

‘Mensen uit Amsterdam hebben meer te besteden, kunnen wellicht ook beter betaald parkeren betalen of een parkeerplaats kopen. Is het dan eerlijk tegenover huidige inwoners die minder te besteden hebben om ook hen te belasten met betaald parkeren of dure vergunningen?’

 

Reacties