Waar is nieuwe fase windmolens Noorder IJplas dekmantel voor?

Foto: Max Pixel / CC0

De windmolens die Amsterdam mogelijk wil plaatsen naast de Noorder IJplas zijn de reflectiefase al voorbij en zit nu in de volgende, de planvormingsfase. Wethouder Annette Baerveldt¬† van Zaanstad heeft daar niet echt zicht op, maar vindt alleen belangrijk dat de inspraak over de ‘Zaanse’ turbines nog moet beginnen en dat Zaanstad de vinger aan de pols houdt om desgewenst meteen te kunnen ingrijpen.

De PVV en POV maken zich zorgen dat Amsterdam haar eigen gang gaat er dat er op een kwade dag opeens molens op de gemeentegrens staan die de woningbouwplannen in onder andere de Achtersluispolder in gevaar brengen en peilden hoe de collega’s en de wethouder dat zien. Haar Amsterdamse ambtgenote Marieke van Doorninck heeft beloofd rekening te houden met de Zaanse belangen, maar geeft in de praktijk weinig blijk van gevoelens van nabuurschap. Over andere mogelijke locaties voor windmolens wordt momenteel wel gesproken in de reflectiefase, maar zonder medewerking van de buren die daar de negatieve gevolgen van gaan ondervinden.

Investeerders er niet gerust op

De discussie over de komst van de molens alleen al schrikt investeerders in dat transformatiegebied af, hoorde fractievoorzitter Marc Wit van het CDA al uit die hoek. ‘Windturbines zijn de nieuwe hoogspanningsmasten in dichtbevolkt gebied,’ somberde hij over de toekomst. Stephanie Onclin (VVD) heeft eveneens een ‘oncomfortabel gevoel’ bij ‘het idee dat we niet goed weten waar we zitten in het proces,’ ook al omdat Amsterdam in het verleden heeft laten zien wel vaker een eigen koers te varen.

Baerveldt is geruster op de toezegging van Amsterdam dat ze rekening met ons zullen houden dan de gemeenteraad en is blij dat ze die zwart op wit heeft na een ‘stevige brief’ naar Amsterdam met daarin de Zaanse zorgen. Bovendien hoopt ze bij een eventuele confrontatie op rugdekking van de provincie.

Reacties

Cookieinstellingen