Versterking en kleine verhoging dijk Zaanse Schans nodig

Foto: Google Street View

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de dijk bij de Zaanse Schans versterken. Bij toetsing is gebleken dat die niet stabiel is en ‘in geringe mate niet hoog genoeg’. Plaatselijk moet de dijk circa tien tot 30 centimeter worden verhoogd.

Om de dijk die ‘binnenwaarts instabiel’ is te verstevigen is aan de binnenzijde meer grond nodig. De gevolgen van de werkzaamheden voor bezoekers, bewoners en de natuur worden zoveel mogelijk beperkt. De versterking gebeurt door een combinatie van grondaanvulling, maatregelen aan de sloot en het plaatsen van een nieuwe schoeiing. Het gaat om het deel van de dijk buiten de bebouwde kom. Er zijn overleggen over het werk met onder andere de gemeente en Stichting de Zaanse Schans en vanwege de ligging van kabels en leidingen ook met de nutsbedrijven. Wanneer er kan worden begonnen is nog niet bekend.

Aangescherpte eisen

Omdat het steeds harder en langer regent heeft het waterschap de controles en eisen aangescherpt. Om de polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem worden de dijken in het beheersgebied allemaal gecontroleerd en beoordeeld. Na de werkzaamheden voldoet de waterkering van de Kalverringdijk weer aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Reacties