Gemeente en waterschap op zoek naar meer zwemlocaties

Foto: Pixnio / CC0

Zaanstad gaat samen met het hoogheemraadschap bekijken welke plekken kansrijk zijn  om te worden aangwezen als een officiële zwemlocatie, naast de strandjes aan de Jagersplas. De Mallegootsloot tussen Westerkoog en Westerwatering valt af: daar zijn meerdere riooloverstorten in de buurt en het water is er gevoelig voor blauwalg.

Met warm weer wordt er door de jeugd volop gezwommen in de Mallegatsloot en GroenLinks maakt zich zorgen over de veiligheid van de zwemmers, mochten die zich kruisen met snel varende boten. De fractie stelde voor de groepen te scheiden met een ballen lijn, maar daar voelt Hollands Noorderkwartier niets voor. Het zou alleen maar nog meer zwemmers naar een plek lokken die daar eigenlijk ongeschikt voor is en waar zwemmen bovendien niet is toegestaan.

Gedoogd

Bij officiële locaties wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd; op andere plekken niet.  Zwemmen wordt veelal gedoogd, behalve wanneer het Binnenvaartpolitieregelement van toepassing is – zoals in de Zaan – of in de buurt van waterstaatkundige werken zoals bruggen, sluizen en gemalen. Bij een officiële zwemwaterlocatie wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden of de bodem onveilig is doordat er fietswrakken of andere gevaarlijke voorwerpen liggen.

Riolering

Alvorens tot aanwijzing over te gaan toetst Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier welke bacteriële waterkwaliteit kan worden verwacht op grond van de aanwezigheid van bijvoorbeeld riooloverstorten, watervogels, honden of vee en of de kans groot is dat blauwalg zich zal verspreiden. Er blijkt een overstort in de buurt van busbrug De Binding te liggen en daarnaast zijn er nog meerdere andere op betrekkelijk korte afstand in de Waddenbuurt. Om de overstorten te saneren zou de gemeente veel geld moeten investeren in een gescheiden rioolstelsel in in ieder geval in de Waddenbuurt.

Zaanwater

Tevens ligt er tussen de Mallegatsloot en de Zaan een schutsluis en door het schutten komt Zaanwater binnen. Over het algemeen is het water in de Schermerboezem gevoelig voor blauwalg, schrijft wethouder Gerard Slegers aan de gemeenteraad. ‘Met het schutten wordt dan ook blauwalgrijk water aangevoerd. Het HHNK heeft aangegeven geen eenvoudige mogelijkheid te zien om de blauwalgoverlast te onderdrukken in dit gebied. Het HHNK heeft de kosten hierbij geschat op tenminste 500.000 euro.’

Reacties

Cookieinstellingen