Achterstand onderhoud openbare ruimte opgelopen tot 41,5 miljoen

Foto: Twitter

Het college komt eind dit jaar met een plan van aanpak voor het inlopen van achterstanden in het onderhoud van de openbare ruimte. Daar moet de komende jaren een miljoen euro per jaar in gestoken worden. De achterstand bedraagt momenteel 41,5 miljoen euro.

Het gaat echter niet ruim vier decennia duren voordat al dat achterstallig onderhoud is weggewerkt: al in 2017 is afgesproken dat er een achterstand van vijftien procent mag zijn. Dit maakt het mogelijk om kleinere klussen een tijdje uit te stellen tot bijvoorbeeld een groenvoorziening, verharding, straat- en verkeersmeubilair, brug, tunnel of beschoeiing in zijn geheel kan worden aangepakt. Er ligt nu een startnotitie Plan van aanpak inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte waarop de krachtproef gebaseerd zal worden.

Netheid en veiligheid

In de openbare ruimte gaat het zowel over het netheidsniveau als over technisch onderhoud, zoals de tijdige vervanging van versleten objecten. Het dagelijks onderhoud dat gericht is op de netheid van de omgeving omvat zaken als het schoffelen van plantsoenen, het vegen van straten en het legen van afvalbakken.

Om te weten te komen wat inwoners belangrijk vinden in hun leefomgeving komt er een enquête waarmee zij hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de openbare ruimte. De uitkomsten daarvan worden daarna aan de raad voorgelegd. Die moet de prioriteiten nog vaststellen én aangeven waar het geld vandaan moet komen.

Doorgeslagen bezuiniging

In de begroting 2014-2017 van Zaanstad was een bezuiniging oplopend tot 3,3 miljoen euro opgenomen op het onderhoud van de openbare ruimte en werd besloten om het netheidsniveau te verlagen tot de op één na laagste categorie, met een net iets hoger niveau voor Inverdan. In 2017 bedroegen de technische onderhoudsachterstanden 38 miljoen euro en hadden betrekking op 20 procent van de openbare ruimte.

Dat percentage is in de tussenliggende jaren niet verder opgelopen, valt tussen de regels door te lezen: er moet vijf procent worden ingelopen om op vijftien procent uit te komen en dat kost 9,5 miljoen. In de begroting voor 2019 was al éénmalig een bedrag beschikbaar gekomen van 1,9 miljoen euro.

 

Reacties