Kaart en vergunningplicht moeten bomen redden

Foto: Pixabay / Planet Fox

Zaanstad gaat het ongecontroleerd kappen van bomen op plekken zoals schoolpleinen en begraafplaatsen aan banden leggen. Daar staan vaak prachtige bomen, die de gemeente graag wil behouden maar die zonder vergunning mogen worden weggehaald. Met de Gebiedenkaart en een vergunningplicht is dat afgelopen.

Op de Gebiedenkaart staan percelen van Staatsbosbeheer, ProRail en de provincie, evenals schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. De eigenaar mag daar nu alleen nog kappen met een vergunning heeft. Zo hoopt Zaanstad meer van haar ‘longen’ te behouden. Voor het snoeien van bomen op deze percelen moet een melding gedaan worden. Op de kaart zijn gebieden gemarkeerd met veel bomen. Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen besluiten te kappen zonder toestemming, wordt een herplantplicht opgelegd.

 

 

 

Wethouder Openbare Ruimte Gerard Slegers, die zichzelf inmiddels ook wel gekscherend wethouder Bomen noemt in verband met vergissingen van hoveniers en veel vragen over de noodzaak van het vele kappen in de gemeente, hoopt met de verruiming van de vergunningplicht beter zicht te krijgen op de noodzaak om een boom te verwijderen. Voor de vergunning moeten immers alle voors en tegens tegen elkaar worden afgewogen. ‘Als college vinden wij het belangrijk dat het aantal bomen op peil blijft. De Gebiedenkaart past goed bij de Zaanse ambitie om in elke wijk voldoende grote bomen te hebben,’ aldus Slegers.

Reacties