Meer garanties nodig dat turbines woningbouw niet frustreren

De buurgemeenten zijn niet blij met de Amsterdamse voornemens.
De buurgemeenten zijn niet blij met de Amsterdamse voornemens.
Foto: Twitter / Gert Jan Bakker

Zaanstad en buurgemeenten waar net als hier grote weerstand bestaat tegen het voornemen van Amsterdam om mega windmolens te plaatsen waar hun eigen inwoners last van krijgen bereiden brieven voor aan de provincie en Amsterdam, waarin om meer garanties wordt gevraagd dat de woningbouwplannen in onder andere de Achtersluispolder niet in gevaar komen.

Amsterdam besloot afgelopen maand om de zoekgebieden voor de locaties van de turbines aan te passen. De windzoekgebieden zijn verkleind door een grens te hanteren van 350 meter tot ‘geluidsgevoelige bestemmingen’ zoals woningen. ‘Bij de belangenafweging zijn de reacties van alle belanghebbenden, waaronder degenen met zorgen over gezondheidsrisico’s of die zich hebben uitgesproken tegen windturbines, de reacties van de natuur- en milieuorganisaties en alle adviezen van de stadsdelen meewogen,’ heeft de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck haar Zaanse collega Annette Baerveldt laten weten.

Participatie

‘We houden rekening met woningbouwplannen, zoals in Zaanstad (Achtersluispolder) en Oostzaan (Radio 9, Zuideinde 134),’ aldus Van Doorninck. Maar ze schrijft ook dat een initiatiefnemer in het gebied van de Noorder IJplas en het Cornelis Douwes-terrein al is gestart met het uitwerken van een participatieplan, samen met bewoners. Dat getuigt toch al van een vergevorderd proces, zo leert de praktijk. Ook inwoners van Zaanstad zullen kunnen participeren.

‘Tijdens het participatieproces wordt verder gekeken naar ruimtelijke inpassing, geluid en slagschaduw, ecologie en natuur en financiële participatie. Daarnaast moeten de wettelijk verplichte onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw, en impact op natuur- en milieu zijn gedaan, zodat deze bij de bestuurlijke besluitvorming worden meegenomen,’ geeft Van Doorninck aan.

https://twitter.com/GemZaanstad/status/1379450176692178947

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen