Ingrijpende veranderingen Prins Hendrikkade

Foto: Google Street View

De kades langs de Burcht en de Prins Hendrikkade zijn dringend aan vervanging toe omdat de kwaliteit steeds verder achteruit holt. De kade langs de Burcht is daarom al autovrij gemaakt en de Prins Hendrikkade gaat nu volgen. De constructies stammen uit 1936 – 37 en balanceren op de rand van onveiligheid.

De kade bestaat uit een onderheide betonnen vloer, een verticale betonnen keerwand aan de walzijde en betonnen hangschorten aan de waterkant. Sinds een inspectieonderzoek in 2014 aantoonde hoe slecht de kwaliteit toen al was gelden er beperkingen voor het parkeren van zware vrachtwagens. Nieuw onderzoek in 2019 laat zien dat het van kwaad tot erger gaat: over de hele lengte van de kade is er sprake van betonschade. Daarbij is de wapening op sommige plekken volledig weggeroest.

Bron: Rapport Iv-Infra

 

 

 

De constructie kan als gevolg daarvan in het ernstigste geval binnen niet al te lange tijd gaan bezwijken / instorten als er geen verdergaande maatregelen worden genomen, schrijft het college aan de gemeenteraad. In het Inspectierapport van IV-Infra van augustus 2020 is daarom geadviseerd om parkeren op de kade van de Prins Hendrikkade te verbieden.

Momenteel wordt gewerkt aan het plan om de kade te vervangen. De planning is dat het werk grotendeels in 2022 wordt gedaan met een uitloop naar 2023. Uitgangspunt daarbij is het aanbrengen van een damwand langs de huidige waterlijn, zodat het aansluitende maaiveld later op elke mogelijke wijze kan worden ingericht. In de uitvoering wordt ook de aansluiting op de trap bij de Wilhelminasluis meegenomen.

MAAK-plannen

Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van MAAK.Zaanstad Centrum Oost. Daarom maakt ook de realisatie van een trap langs de oever van de Voorzaan ter hoogte van de Burcht deel uit van de werkzaamheden. Daarnaast wordt de huidige steiger voor riviercruiseschepen verlengd en er zal een ‘looproute’ vanaf deze steiger naar het centrum komen.

De kade langs de Burcht is al afgezet met betonnen blokken, omdat de verbodsborden om er te parkeren regelmatig genegeerd werden door zwaar verkeer zoals touringcars. Voor de uitwerking van een plan voor de Prins Hendrikkade bleek meer tijd nodig te zijn. Het is nu klaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het laten vervallen van 177 parkeerplaatsen op de kadeconstructie en langs de rijweg en het terugbrengen van 79 parkeerplaatsen langs de rijweg. Dit aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op tellingen van geparkeerde auto’s. Daaruit bleek dat circa 80 auto’s van de bewoners zijn en 97 auto’s van bezoekers. De 79 parkeerplaatsen worden zowel haaks als schuin langs de rijweg aangelegd.

  • De kap van vier bomen om de parkeerplaatsen te kunnen aanlegen. Alleen bomen die in slechte staat zijn worden gekapt. Er komen bomen in boombakken voor terug. De bomen blijven staan totdat de kadeconstructie is vervangen. De bomen worden dan in de vaste grond gezet.
  • Omdat er vrij geparkeerd kan worden, bezoekers hiervan gebruik zullen (blijven) maken en zij daarmee parkeerplaatsen van bewoners zullen bezetten, kunnen 125 bewoners van de Prins Hendrikkade op verzoek een tijdelijke parkeervergunning krijgen, zodat zij gratis kunnen parkeren op de Burcht.

Reacties

Cookieinstellingen