Verdere beperking parkeren op kade langs Voorzaan

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente gaat de kadeconstructie aan de Voorzaan vervangen en daarom mogen er nu geen zware auto’s meer staan. Vanaf het voorjaar kan er niet meer op het dek geparkeerd worden. Zodra we het ontwerp voor nieuwe parkeermogelijkheden klaar is wordt dat besproken met de bewoners rondom de Prins Hendrikkade.

Aan de Voorzaan bestaat de oever uit een oude betonnen kadeconstructie die aan het verzwakken is. Op dit moment geven verkeersborden aan dat zware voertuigen met een aslastbeperking tot 4,7 ton er nog mogen staan, maar dat wordt verminderd naar anderhalve ton. Dit betekent dat bijvoorbeeld alleen auto’s met twee assen er nog mogen parkeren. Dat zijn personenauto’s of bestelauto’s. Het totale gewicht moet dan minder dan 3000 kilo zijn. Daarnaast worden berbodsborden geplaatst voor vrachtwagens en bussen.

Planning

Ergens in de lente is het dan helmaal voorbij met parkeren op het betonnen dek. Daarom wordt de straat aangepast, zodat er toch genoeg parkeergelegenheid overblijft. De nieuwe kadeconstructie komt er in 2022. Het plan is om vervolgens in 2025 de openbare ruimte her in te inrichten. Er wordt in elke fase van het werk van tevoren overlegd met de omwonenden om de onvermijdbare overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Reacties

Cookieinstellingen