‘Uitstoot biomassacentrale binnen de normen’

Foto: Buro Blauw

De biomassacentrale van Bio Forte in de Pascalstraat in Zaandam voldoet aan de normen voor de uitstoot, zo hebben metingen van Buro Blauw uitgewezen. Op verzoek van de raad voerde dat een onafhankelijk onderzoek uit naar de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), alle stof en ammoniak (NH3).

De uitkomsten van deze metingen zijn getoetst aan de eisen van het maatwerkbesluit waaraan Bio Forte zich moet houden. Daarin staan strengere emissienormen dan gebruikelijk is voor biomassacentrales. ‘De resultaten van de metingen laten zien dat de uitstoot in de rookgassen onder de maximale grenswaarden is,’ luidt de conclusie van de gemeente. Daarnaast heeft Buro Blauw ook de geuruitstoot gemeten. Hieruit blijkt dat de installatie in de categorie ‘zeer kleine geurbronnen’ valt: in 98 procent van de tijd is er niets te ruiken.

Storingen

Eind vorig jaar heeft Bio Forte zelf een meetrapport laten opstellen door Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV.  Dit rapport is bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ingediend en de resultaten van de twee onderzoeken blijken vergelijkbaar. De afgelopen tijd zijn er enkele storingen geweest in de Pascalstraat. De omgevingsdienst heeft hier ‘duidelijke afspraken’ over gemaakt met Bio Forte: ‘Als er een storing is, meldt Bio Forte dit gelijk aan de omgevingsdienst. Een inspecteur van de dienst beoordeelt in dat geval gelijk de situatie en of er maatregelen nodig zijn.’

 

Reacties