Wethouder warm pleitbezorger Mobility as a Service

Foto: Vervoerregio Amsterdam

Gerard Slegers vindt dat de Rijksoverheid in actie moet komen om Mobility as a Service (MaaS) van de grond te krijgen. De Zaanse wethouder van Mobiliteit is ook lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam en als zodanig een warm pleitbezorger voor het MaaS-systeem.

Dat stelt gebruikers in staat om met behulp van één app op de telefoon de ideale reis samen te stellen, te reserveren en te betalen. Niet alleen met het OV, maar ook met taxi’s, deel- en huurauto’s en fietsen en scooters. Ouderwetse wet- en regelgeving staat invoering echter in de weg. ‘Om de wildgroei van ideeën en toepassingen in goede banen te leiden is een visie nodig,’ zegt Slegers op de website van de Vervoerregio. ‘Wij geven als eerste OV-autoriteit een antwoord op de vraag wat de beste manier is om MaaS daadwerkelijk van de grond te krijgen. De Rijksoverheid heeft de sleutel, partijen hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Laten we het regelen en het gesprek snel voeren.

MaaS biedt ook grote kansen voor inclusiviteit, aldus Slegers: mensen met een beperking kunnen voorspelbaarder en met meer vertrouwen een reis te maken. ‘Voor sommige mensen kan hierdoor zelfs de behoefte aan een eigen auto wegvallen. Minder autobezit levert ruimte op, op de weg en door minder parkeerplaatsen in de stad. Dat kan weer bijdragen aan de ambities op het gebied van duurzaamheid.’ Ook biedt het systeem de mogelijkheid om ‘eindelijk’ toe te kunnen naar een systeem waarbij het gebruik van leaseauto’s ‘even voordelig is als het gebruik van het OV,’ aldus Slegers, omdat het bijhouden van zakelijke en privé gereden kilometers er heel eenvoudig door wordt.

Rijksoverheid

‘In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. Zijn reisgegevens zijn anoniem. Deze worden samen met die van andere gebruikers gebundeld en geanalyseerd. Daardoor ontstaan mogelijk inzichten die bijdragen aan oplossingen,’ zegt de Rijksoverheid erover. ‘De noodzaak van multimodaal reisadvies is groot. Ondanks nieuwe infrastructuur is de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar vervoer in de spits toeneemt. Met geld voor nieuwe infrastructuur of extra subsidies voor openbaar vervoer worden deze problemen onvoldoende opgelost. Mogelijk helpt MaaS de reiziger te ontzorgen’.

Pilots

Het Rijk orkestreert momenteel zeven MaaS-apps in evenzovele nationale pilots. Ze zijn ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betreffende regio’s. Elke pilot heeft een andere focus op een beleidsdoel of doelgroep. Ze startten gefaseerd in 2019 en duren twee tot drie jaar. Als de pilots aanslaan wil Den Haag ermee verder. Volgens Slegers gaat dat dus niet voortvarend genoeg.

Reacties

Cookieinstellingen