Pluim voor Lidl en McDonald’s: zij houden wél omgeving netjes

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domei

Lidl en McDonald’s zijn de positieve uitzonderingen waar het gaat om het schoonhouden van de directe omgeving van hun zaken: zij zetten consequent het eigen personeel in om daar de openbare ruimte te ontdoen van zwerfvuil. De gemeente gaat ‘binnen enkele maanden’ met de hele supermarktbranche in gesprek om ook de andere ketens te wijzen op hun verantwoordelijkheid in deze, beloofde wethouder Gerard Slegers gisteren.

Al sinds 2008 zijn ondernemers verplicht om binnen 25 meter rondom hun zaak de openbare ruimte schoon te houden, maar raadslid Melchoir Mattens van de Partij voor de Dieren wees erop dat dit in de praktijk op veel plekken niet goed gaat. ‘Het centrum van Zaandam is hierbij voor velen een sprekend voorbeeld, maar juist ook in de dorpen gaat het vaak mis. Met name rondom supermarkten, al dan niet in de buurt van middelbare scholen, zien we grote hoeveelheden zwerfafval in de openbare ruimte,’ constateerde hij. Een beeld dat de wethouder zei te herkennen, ook al vanwege de ervaringen van de vaste groep vrijwilligers die het in Zaanstad opneemt tegen zwerfafval.

Geen prioriteit

Mattens achterhaalde dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal die toezicht houdt op de naleving van milieuwetgeving de afgelopen jaren geen enkele waarschuwing heeft gegeven voor het niet naleven van artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hij trok daaruit de conclusie dat er geen prioriteit voor is wat betreft de handhaving. Daar deed Slegers geen uitspraken over, maar ook gezien het op komst zijnde zomerweer wil hij wel meer aandacht voor de 25-meterregel bij de supers. Ook de horeca dient die overigens op te volgen, maar daar is de vervuiling de afgelopen tijd door de gedwongen sluiting niet (meer) aan de orde.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen