Wind en bewoners kunnen plannen voor Zaaneiland dwarsbomen

Foto: Rochdale

De bouw van twee torens met in totaal 120 sociale huurappartementen op de kop van Het Eiland in Zaandam door corporatie Rochedale krijgt nogal wat tegenwind. Niet alleen de zittende bewoners van de wijk zien vooral nadelen, ook de beroepsvaart heeft er een hard hoofd in.

De belangenvereniging Koninklijke BLN Schuttevaer en de gemeentelijke Havendienst willen dat de corporatie middels een windhinderonderzoek aantoont dat de torens van ruim 30 meter hoog niet voor rukwinden gaan zorgen die een gevaar gaan opleveren voor de scheepvaart. Voor alle gebouwen langs hoofdvaarwegen die meer dan 30 meter hoog zijn is een aanvullend windhinderonderzoek verplicht en dat gaat dus ook op voor de geplande woongebouwen op Het Eiland. Hoewel de Zaan niet is opgenomen in het basisnet, worden er over deze route incidenteel wel gevaarlijke stoffen vervoerd.

Richtlijnen

Voor het bepalen van de te verwachten windhinder zijn de ligging van het bouwplan (beschut of onbeschut) en de hoogtedaarvan belang. Bij beschut liggende bebouwing tot vijftien meter is geen onderzoek noodzakelijk en bij beschut liggende bebouwing tussen tussen vijftien en 30 meter hoogte moet een expert beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dat laatste is ook het geval bij onbeschut liggende bebouwing tot 30 meter. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter is altijd extra onderzoek noodzakelijk naar een mogelijke toename van de windsnelheid.

Bij de bebouwing van het voormalige gasfatiekterrein  aan de Westzijde in Zaandam bijvoorbeeld moest ook worden gekeken of die zou leiden tot een onaanvaardbare toename van de windsnelheid, waardoor de Prins Bernhardbrug meer dan twaalf uur per jaar niet beschikbaar zou zijn. Die brug is niet meer operationeel vanaf windkracht 8. Bij de torens op Het Zaaneiland moeten vooral de gevolgen van harde westelijke en zuidwestelijke wind in kaart worden gebracht. Overigens is ook de Algemeene Schippers Vereeniging beducht voor woningen die al te dicht op de Zaan komen te staan. Die beroepsvereniging sprak in maart 2019 uit dat de belangen van de binnenvaart als gebruiker van de Zaan ondersneeuwen in Zaanstad, onder meer door de bouw van huizen.

Bewonersverzet

Ondertussen wordt op Het Eiland een poging gedaan om zoveel mogelijk bewoners zich te laten vertegenwoordigen door een vereniging om hun belangen te verdedigen, meldde Dagblad Zaanstreek. De bewoners vrezen met name een toenemend tekort aan parkeerplekken en tijdens een digitale bijeenkomst met vertegenwoordigers van Rochdale bleven veel vragen onbeantwoord. Dat heeft een voedingsbodem gecreëerd voor wantrouwen: wat is hier precies de bedoeling van? Zo zijn in de plannen 20 doelgroepwoningen opgenomen, maar is de aard van die doelgroep nog onbekend.

De tot nu toe gehanteerde planning van de corporatie.

Reacties