Binnenschippers in het geweer tegen bouwplannen

Foto: Google Street View

De Algemeene Schippers Vereeniging constateert dat de belangen van de binnenvaart als gebruiker van de Zaan ondersneeuwen in Zaanstad. Zo maken de woningbouwplannen voor het Nuon-terrein bij de Prins Bernhardbrug in Zaandam het mogelijk dat daar plezierjachten gaan liggen en ook in Wormerveer lijkt bouwen voorrang te krijgen op de beroepsvaart. Langzaam maar zeker blijven er zo voor de binnenschippers geen aanlegplekken meer over.

De ASV vraagt zich inmiddels af of er bij woningbouw inclusief plekken voor jachten wel nagedacht wordt over de veiligheid en de ruimte die de Zaan nog biedt. Is in Zaandam bijvoorbeeld rekening gehouden met de voorwaarden voor aanvaarbeveiliging bij harde wind, waarbij een (leeg) schip eventueel (nog) niet door de brug kan terwijl daar jachtjes liggen? Met schepen die voor de brug kunnen liggen en met de ruimte die die schepen nodig hebben? Deze laatste laatste vraag is des te prangender gezien de plannen van de provincie om steeds grotere schepen de mogelijkheid te geven de Zaan te gebruiken, waarvoor onder meer de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer worden verbreed.

Vaart uit de Zaan

De beroepsvereniging van de binnenschippers ziet echter door alle bouwplannen geen vaart in de Zaan komen, maar er juist uitgehaald worden. Volgens de ASV zijn ‘allerlei plekken aan het vaarwater die in het verleden bestemd waren voor de binnenvaart’ met ligplaatsen en laad- en/of losmogelijkheden inmiddels al verdwenen door bebouwing. Daarbij wordt ook gewezen op de ontwikkeling van de voormalige fabrieksterreinen van Brokking en Meneba in Wormerveer: beide worden in de toekomst onttrokken aan gebruik door de binnenvaart.

Het Brokking-stratenplan.

Veiligheidsrisico

Op de Brokking-locatie worden de woningen bijna tot aan de waterkant gebouwd, met balkons die over het water hangen op een hoogte die volgens de ASV tot aanvaringen kan leiden. Dat is een bedreiging voor de binnenvaart en een hindernis die bedrijven die van binnenvaartschepen gebruikmaken ervan zal weerhouden om zich in Zaanstad te vestigen, waarschuwt de vereniging. Die vraagt een uitspraak van de gemeenteraad over deze kwestie, nu deze zelf heeft uitgesproken voorstander te zijn van meer transport over water.

Ligduur

De schippers kwamen ook al in het geweer tegen het plan van de gemente om de maximale ligduur van binnenvaartschepen terug te brengen van twee maanden tot zeven maal 24 uur. Daarmee wordt het leven de sector – die afgelopen zaterdag nog volop gepromoot werd in Zaandam tijdens de eerste Dag van de Binnenvaart – welhaast onmogelijk gemaakt, zo betogen de betrokkenen.

Reacties