Schippers tekenen protest aan tegen inperking ligtijd

Foto: Google Street View

Schippersbond ASV tekent protest aan tegen het ligplaatsenbeleid in Zaanstad, meldt de Scheepvaartkrant. Aanleiding is ‘de plotselinge mededeling van Zaanstad’ dat de maximale ligtijd van een binnenvaartschip van twee maanden wordt teruggebracht naar één week.

Dat laatste was al ingevoerd in Amsterdam en aangezien beide gemeenten nauw samenwerken op het gebied van havens en vaarwegen gaat Zaanstad dat beleid nu kopiëren. De beperking van de ligduur moet de doorstroming bevorderen. De ASV stelt echter dat er een tekort aan ligplaatsen is omdat er vele worden weggehaald ten behoeve van woningbouw. ‘Maar dat betekent niet dat schippers geen behoefte meer hebben om langer een ligplaats te nemen.’

Dag van de Binnenvaart

De ASV tekens eveneens protest aan tegen de manier waarop de gemeente met de schippers omgaat. Zaanstad doet mee aan de Dag van de Binnenvaart om mensen richting de binnenvaart te lokken, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden om in die sector te werken ‘met de dag negatiever’, aldus de bond.

Reacties

0