Voorzieningen gaan grotere rol spelen bij bouwplannen

Naast wonen is ook bijvoorbeeld een sportschool in een buurt belangrijk.
Foto: Pixabay / Janeb13

Zaanstad gaat in de toekomst bij de ontwikkeling van woningbouw meer rekening te houden met voorzieningen en werkgelegenheid en de sociale aspecten die bijvoorbeeld sportscholen, wijkcentra en jeugdontmoetingsplekken voor een buurt hebben. Daar worden ontwikkelaars al aan het begin van het traject op gewezen.

De gemeenteraad nam vorig jaar een motie van de PVV aan die aandacht vroeg voor de onder druk staande voorzieningen in  Westerwatering, waar steeds meer huizen en dus mensen komen op plekken die nu nog een andere bestemming hebben. In de Zaandamse wijk gaat het onder meer om twee sportscholen, maar ook om kinderopvang en indoorspeeltuin Ballorig. Het college wil het vraagstuk gemeentebreed gaan oppakken, want ook op andere plekken waar gebouwd wordt doemt hetzelfde scenario op. Zoals in het hart van Westerkoog.

Met de groei van de stad en de toename van het aantal woningen en inwoners is het belangrijk dat het aandeel voorzieningen meegroeit, is te lezen in een overzicht van de aangenomen moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond. ‘Sommige voorzieningen hebben wettelijke normen en zijn een directe gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar ook andere maatschappelijke voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld sport, ontmoeten, zorg en welzijn zijn belangrijk om de wijken aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden,’ aldus de toelichting.

De Zaanse Helden

‘Bij grote nieuwe gebieden is dit aan ‘de voorkant’ inzichtelijk te maken en te programmeren. Bij lopende ontwikkelingen in de bestaande stad, zoals De Zaanse Helden in Westerwatering zetten we ons ervoor in om, in samenspraak met ontwikkelende partijen, kansen te pakken om voorzieningen toe te voegen. We maken daarbij gebruik van wensen en signalen uit de wijk. Door partijen met elkaar in contact te brengen en combinaties te suggereren (bijvoorbeeld ruimte voor ontmoeten in de plint van een woongebouw) zijn kansen mogelijk.’ Er wordt op dit moment onderzocht of de sportschool tijdelijk een plek kan krijgen op het IKC-terrein. De kinderen van kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje kunnen de periode tot de oplevering van hun nieuwbouw overbruggen in tijdelijke huisvesting op de hoek Houtveldweg – Aubade. Dat is de plek van het toekomstige Integraal Kind Centrum.

Het college komt in het tweede kwartaal van dit jaar met een brief aan de raad over het meegroeien van de voorzieningen met de stad, waarin ingegaan wordt op hoe bekeken wordt of er voldoende voorzieningen zijn en waar bijvoorbeeld nog voorzieningen ontbreken. Voor de plannen die nog in de beginfase verkeren kan dan bekeken worden of er mogelijkheden zijn voor het toevoegen van (extra) vierkante meters voor voorzieningen.

Reacties