Tijdelijke units voor kinderopvang in Westerwatering

Foto: Google Street View

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van prefab units voor de tijdelijke huisvesting van een kinderdagverblijf op de hoek Houtveldweg – Aubade. De vergunning is geldig tot en met 31 december volgend jaar.

Daar kunnen straks de kinderen van ’t Zaans Stationnetje terecht, die een andere plek nodig hebben als hun huidige onderkomen aan de Ebbehout 1 wordt gesloopt om plaats te maken voor woongebouw De Tijdgeest. De zoektocht naar een geschikt gebouw was een lastige klus, maar lijkt nu ten einde. De definitieve plek voor ’t Zaans Stationnetje is aan het Weiteveen, maar die locatie is waarschijnlijk pas over een jaar klaar.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de vergunningverlening kunnen tot 13 oktober een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

 

Reacties