Plek Europese School blijft gemoederen bezighouden

Een impressie van hoe de school eruit kan komen te zien.
Foto: Gemeente Zaanstad

Democratisch Zaanstad vindt dat het college de raad maar half heeft geïnformeerd over gesprekken met de besturen van Agora en Zaan Primair over het plan om de gewenste Europese School te bouwen in Overtuinen. De raad wist dat de scholenkoepels op de hoogte waren gebracht van de toen nog geheime locatiekeuze, maar niet van het verzet daartegen.

Agora en Zaan Primair vinden dat Zaanse kinderen benadeeld worden omdat die worden afgescheept met een plek op de Behouden Haven waar de besturen niets in zien, terwijl de rode loper voor de Europese School wordt uitgerold op een toplocatie en de 120 woningen die daar gepland zijn met een pennenstreek van tafel kunnen. DZ-raadslid Hein Heijnen citeert uit een stuk dat op 3 december naar de raad ging: ‘Wethouder Onderwijs en wethouder Economie hebben een vertrouwelijk gesprek gehad met de voorzitters van de schoolbesturen Zaan Primair en Agora. Dit gesprek had als doel hen vooraf te informeren en dit te bespreken. Met de schoolbestuurders is besproken dat de locatie voor de Europese School op Overtuinen losstaat van de locatiekeuze Behouden Haven voor de basisschool. De argumenten die toen ten grondslag lagen aan deze locatie keuze gelden nog steeds.’

Geen woord over kritiek

Het college kiest voor de bouw van een nieuwe baisisschool op de Behouden Haven vanwege ‘de spreiding van het onderwijsaanbod over de wijken en in het centrumgebied’ en omdat een school op die plek bijdraagt aan de kwalitatieve verbetering van de buurt. ‘Het college blijft met de beide schoolbesturen in gesprek en zal hen informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke komst van de Europese School,’ aldus de brief aan de raad, waarin niet gerept wordt over de reactie van de twee koepels voor primair onderwijs in Zaanstad. Heijnen wil weten waarom niet.

Wat is ‘onomkeerbaar’?

Daarnaast wil hij verduidelijkt zien waarom Agora en Zaan Primair te horen kregen dat het Verkade-terrein niet beschikbaar was voor de bouw van een school vanwege ‘onomkeerbare bindende afspraken met projectontwikkelaars over huizenbouw,’ terwijl die afspraken in hetb geval van de Europese School opeens van tafel kunnen. En hoe luidden die ‘onomkeerbare afspraken’ dan? Een laatste vraag van DZ aan het college is hoe de hazen lopen als het ministerie van Onderwijs voor concurrent Alkmaar kiest en de school aan de neus van Zaanstad voorbij gaat. Is er dan zicht op een school in Overtuinen voor Agora en Zaan Primair, in plaats van op de Behouden Haven waar ook de buurt geen trek in heeft?

 

Reacties