Gemeente overvallen door vele in te zamelen kerstbomen

Foto: Twitter / Gemeente Zaanstad

Zaanstad haalde in tegenstelling tot voorgaande jaren ditmaal zelf de afgedankte kerstbomen op en dat is niet overal even soepel verlopen. Er waren er te veel, luidde het verweer op sociale media. Maar daar wil de VVD nog wel wat nadere uitleg over.

Raadslid Rina Schenk gaat het college er donderdagavond over aan de tand voelen. ‘Vanaf dag twee regent het op Facebook klachten dat de kerstbomen niet zijn opgehaald. De klachten komen onder andere uit Westerwatering, Saendelft en Westzaan. Achterblijvende kerstbomen leveren gevaar op voor voetgangers en weggebruikers. Het vergroot de kans voor het verbranden van de bomen met alle risico’s die daarbij horen. De VVD vindt het een verkeerd signaal aan onze inwoners die conform de afspraken hun kerstboom hebben aangeboden,’ schrijft zij ter voorbereiding op het digitale vragenuurtje van de raad.

 

 

 

 

 

 

‘De afvalstoffenheffing wordt verhoogd maar de service gaat naar beneden. Dat helpt niet om onze inwoners te blijven vragen om afval te scheiden. En het is geen stimulans om de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Gezien de enorme hoeveelheid kerstbomen die nu nog in de openbare ruimte ligt lijkt het niet aannemelijk dat al deze inwoners hun kerstboom te laat hebben aangeboden,’ schrijft Schenk ook. Ze vraagt daarom om een overzicht van de wijken waar de inzameling misging en wil weten wat er al fout ging in de voorbereiding. Ze is ook benieuwd of er wellicht een extra rondje door Zaanstad is overwogen. En de meest prangende vraag van allemaal: wat wordt er gedaan om de nu nog rondzwervende kerstbomen op te halen?

 

Reacties