PvdD wil hondenbelasting afschaffen voor dieren uit asiel

Foto: Pixabay / Ria Sopala

De Partij voor de Dieren stelt voor om in Zaanstad een gedifferentieerd tarief voor de hondenbelasting in te voeren: die zou alleen nog moeten gelden voor honden die niet uit een asiel komen. En de opbrengsten daarvan zouden het verlies aan inkomsten door ‘gratis’ asielhonden moeten dekken.

Dat voorstel dient de fractie in tijdens de komende begrotingsbehandeling en de consequentie is dat inwoners met een niet-asielhond daarvoor meer belasting moeten gaan betalen. Anders daalt de totale opbrengt immers. Er is in de raad geen meerderheid voor het afschaffen van de gemeentelijke belasting, constateert raadslid Melchior Mattens, maar hij noemt het plan van de PvdD ‘al een stap in de goede richting’. De verschillende tarieven zouden ook een gunstige uitwerking kunnen hebben op de tot ernstige erfelijke afwijkingen leidende broodfok én goed kunnen uitpakken voor de vele honden die nu in het asiel wachten op een eigen plekje. De PvdD komt daarom met een motie die het college opdraagt om binnen drie maanden met een uitgewerkt voorstel te komen voor deze aanpak.

Reacties