Eerste graafwerk voor herinrichting Thorbeckeweg van start

Foto: Gemeente Zaanstad

De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Thorbeckeweg gaan van start. De komende maanden wordt er op meer dan 50 plaatsen gegraven om leidingen en kabels in kaart te brengen of te verleggen. De rijbaan, het trottoir of het fietspad kunnen daardoor tijdelijk deels afgesloten zijn.

De werkzaamheden worden voornamelijk ‘s nachts plaats of buiten de spitstijden uitgevoerd. Aan het einde van de werkdag zullen alle tijdelijke verkeersmaatregelen langs de route in Zaanstad en Oostzaan weer verwijderd zijn, zo belooft de gemeente. Met het graven van de proefsleuven wordt in november begonnen en de klus moet in december worden afgerond. De Thorbeckeweg gaat naar verwachting in 2022 pas echt op de schop en moet medio 2024 klaar zijn, volgens de huidige planning.

De gemeenten Zaanstad en Oostzaan, de Vervoerregio Amsterdam, de provincie en Rijkswaterstaat willen op de Thorbeckeweg – N516 de verkeersdrukte aanpakken en het openbaar vervoer verbeteren. De weg is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook voor belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor. Dagelijks staan daar nu files en de doorstroming van het openbaar vervoer, het fietsverkeer en het auto- en vrachtverkeer kan beter.

Veel meer verkeer

De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 43.000 per dag naar 53.000 in 2030. De verkeersdrukte neemt toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving en daarnaast groeit ook de werkgelegenheid op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. De voorkeursoplossing bestaat uit:

  • Een onderdoorgang in de Vijfhoek;
  • Een nieuwe aansluiting op de N516 bij busstation De Vlinder;
  • Het afsluiten van de aansluiting Westkolkdijk;
  • Het verbreden van de N516 in de omgeving van de op- en afritten van de A8;
  • De bouw van fietsbrug Ambacht;
  • De aanleg van fietstunnel Skoon.

 

Reacties