Meldpunt voor scholen die tijdelijk sluiten wegens corona

Foto: Needpix.com / CC0

Er komt een meldpunt voor scholen die tijdelijk de deuren sluiten wegens een uitbraak van corona, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om vandaag een meldpunt in te richten in het Internet Schooldossier van de inspectie, dat niet openbaar is. Schoolbesturen geven een melding door wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook sluitingen die eerder dit schooljaar plaatshadden moeten nog worden opgenomen. ‘Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen,’ schrijft de inspectie in de uitleg op haar website. ‘Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven.’

Zicht op functioneren onderwijsstelsel

De registratie van scholen die tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om mogelijke oplossingen en de vooruitzichten te bespreken. Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het functioneren van het onderwijsstelsel. Er komt ook aanvullend maandelijks onderzoek naar de gevolgen van het virus voor het onderwijs. Met de informatie uit het meldpunt en het aanvullende onderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die wel openbaar beschikbaar komt/

Info niet per school beschikbaar

De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en zal niet te herleiden zijn tot individuele scholen of vestigingen. De rapportage geeft informatie om waar nodig beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen. Er is wel een website die (cluster)meldingen in onder meer het onderwijs bijhoudt. In Zaanstad komt daarop alleen het Zaanlands Lyceum in Zaandam voorbij, met eerst één positief geteste leerling en vier in quarantaine en vervolgens nóg een besmette leerling uit 5 Havo. Daarop ging de hele klas plus clustergroepen tijdelijk niet meer naar school.

 

 

 

Reacties