Zorgen bewoners sloopflats Peperstraat nu ook op bordje minister

Foto: Google Street View

De woede van de bewoners van de sloopflats in de Zaandamse Peperstraat over de manier waarop zij behandeld worden door eigenaar Accres en de gemeente is nu zelfs doorgedrongen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft er vragen over gesteld aan minister Kajsa Ollongren: is dit hoe bewonersparticipatie er in de toekomst uit gaat zien?

Aangezien Zaanstad één van de gemeenten is waar al ‘in de geest van de toekomstige Omgevingswet’ plannen worden gemaakt vindt Beckerman de gang van zaken rond de geplande sloop en nieuwbouw in Zaandam verontrustend. Zij bracht onlangs een bezoek aan de bewoners om de situatie ter plekke met eigen ogen te zien en om nadere uitleg te krijgen. Het grootste pijnpunt is de herhuisvesting: bewoners hebben geen idee waar ze straks zullen wonen, maar alles lijkt te wijzen op kleinere huizen voor meer geld. Het Kamerlid van de SP vraagt Ollongren expliciet welke rol het gemeentebestuur heeft gespeeld bij dit project en hoe de gemeente de bewoners bij de plannen heeft betrokken voordat er een overeenkomst tussen projectontwikkelaar en Zaanstad was. Is het waar dat de bewoners pas een jaar na het tekenen van die overeenkomst van de plannen op de hoogte werden gesteld?

Renovatie

Een belangrijke vraag aan Ollongren is of die vindt dat bij derdelijke grootschalige projecten bewoners überhaupt moeten worden betrokken bij het creëren van de plannen, het signaleren van mogelijke knelpunten en het helpen bedenken van mogelijke oplossingen. Veel bewoners zien meer in renovatie van hun woningen dan in sloop en nieuwbouw waar ze niet voor in aanmerking komen. Is in de aanloop naar deze sloopplannen ook onderzocht of grootschalige renovatie een optie was?

Urgentie

Veel huurders in de Peperstraat komen niet in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie en vanwege het enorme tekost aan middenhuurwoningen dreigen ze straks geen alternatief te kunnen vinden. Huurders die wel in aanmerking komen voor een urgentieverklaring vrezen dat hun nieuwe wooinplek heel ergens anders zal zijn, waar ze helemaal opnieuw zullen moeten beginnen om zich thuis te voelen.

Reacties