Aan beide kanten Zaanbrug lopen politieke gemoederen hoog op

Foto: Royal Haskoning / DHV Architecten

Fractievoorzitter Harrie van der Laan moest opnieuw informatie over de vervanging van de Zaanbrug vinden op het raadsinformatiesysteem van Wormerland, de gemeente die samen met Zaanstad eigenaar is van de brug tussen Wormerveer en Wormer. Na een – later ingetrokken – motie van afkeuring heeft het vertrouwen in wethouder Gerard Slegers opnieuw een forse deuk opgelopen.

De afspraak is dat de raadsleden van de buurgemeenten stukken die betrekking hebben op de brug gelijktijdig ontvangen, maar het wil maar niet lukken om dat synchroon te laten verlopen. Nu zijn in Wormerland zelfs al documenten behandeld die in Zaanstad nog niet bekend zijn. Omdat de Partij voor Ouderen en Veiligheid een zusterfractie heeft aan de overkant van de Zaan en beide bovenop het dossier zitten is informatie-uitwisseling een één-tweetje, maar Van der Laan vindt het onaanvaardbaar dat het college in Zaanstad beloften niet nakomt. Dat wordt overigens ook in Wormerland geroepen.

Referendum

De vergadering van afgelopen dinsdag over de Zaanbrug in Wormer was voor een niet in de plaatselijke politiek ingevoerde toeschouwer een tenenkrommende aangelegenheid, met op de persoon spelende raadsleden die er zelfs niet voor terugschrikken een collega voor ‘leugenaar’ uit te maken en voor een mislukking op het eigen vakgebied. De POV en Liberaal Wormerland (VLW) ijveren voor een lokaal raadgevend referendum, maar volgens een aantal andere fracties maakt de gemeentelijke Referendumverordening dat niet mogelijk. Daarin staat namelijk dat van een volksraadpleging uitgesloten zijn ‘besluiten die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een eerder genomen beslissing waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden’. Daar is ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gezegd.

Auto’s ook over noodbrug

Opmerkelijk genoeg werd weinig gezegd over hetgeen de grootste impact zal hebben op de inwoners, namelijk de noodbrug die in eerste instantie zou worden aangelegd voor langzaam verkeer en kleine OV-busjes wordt verzwaard zodat er ook auto’s over kunnen. Daarmee worden de eerder noodzakelijke aanpassingen aan de Ned Benedictweg grotendeels overbodig en kunnen de ondernemers op industrieterrein Noorderveld opgelucht ademhalen. Daar waar de aangescherpte stikstofregels in veel gevallen hebben geleid tot vertraging of afstel, bleken ze in het geval van de Zaanbrug juist een kans. Zonder de PAS-uitspraak van de Raad van State vorig jaar zou dit alternatief dat omrijden vlakbij Natura 2000-gebieden vermijdt nooit aan de orde gekomen zijn.

Prachtige geste

Wethouder Rob Berkhout (VVD) toonde zich een tevreden man en constateerde dat de provincie ‘echt de buidel getrokken heeft.’ Die neemt 450.000 euro aan extra kosten op zich, terwijl de extra bijdrage van Zaanstad en Wormerland beperkt blijft tot een ton elk. Gedeputeerde Elisabeth Post had de deur dichtgegooid, maar opvolger Jeroen Olthof zette die weer open. ‘Een prachtige geste,’ prees de wethouder. Hij is vooral ontzettend blij dat de nieuwe brug twee gescheiden fietspaden en twee gescheiden voetpaden krijgt naast een deel voor het verkeer.

Cijferbrij

De financiering van de nieuwe brug is in de lange aanloop tot het moment van nu een cijferdoolhof geworden waarin menigeen het spoor bijster is geraakt. Kostenposten zijn verschoven en ‘kosten zijn er later een beetje bijgesprokkeld,’ ook wat betreft de tijdelijke verkeersmaatregelen. De uitstraling en functionaliteit van de nieuwe brug zijn echter nooit in het geding geweest. ‘Het gaat nu niet meer over de kosten maar over de bijdragen,’ zei Berkhout daarover. De bijdrage van Wormerland wordt nu 6.960.000 euro.

De besluitvorming over de extra bijdrage en de gewijzigde plannen in de gemeenteraad van Wormerland is op 15 september. Dan lift waarschijnlijk ook de vraag om een referendum over de vraag vernieuwen of renoveren op tafel. Begin oktober is er nog een rechtszaak in het verschiet over een mogelijke overtreding van geheimhoudingsregels. Roerig blijft het dus nog wel even wat de Zaanbrug betreft, zowel in Wormerland als in Zaanstad.

 

 

Reacties