College ziet niets in ontwikkeling van toeristische app

De Zaanstore voegt volgens Marketing Zaanstreek meer toe dan een app.
Foto: Twitter

Het college ziet niets in de ontwikkeling van een toeristen-app ter aanvulling op de nieuwe wegwijzers in het centrum van Zaandam. Single purpose apps worden steeds onaantrekkelijker, omdat bezoekers vaak niet de moeite nemen om ze te downloaden voor een kort bezoek. Vanwege de privacy wordt bovendien vaker gekozen voor een mobiele weergave van een website.

Democratisch Zaanstad had in schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor zo’n applicatie, maar volgens het college heeft de Stichting Marketing Zaanstreek er al naar gekeken en heeft een app geen meerwaarde. Bezoekers blijken nog steeds méér behoefte te hebben aan fysieke informatie zoals een stadsplattegrond en/of de gidsfunctie van een medewerker van de Zaanstore. Raadslid Henk Terol wilde op een toeristen-app bezoekers ook de mogelijkheid bieden om beoordelingen te schrijven om zo de Zaanstreek te promoten, maar ook daar zien de marketeers niets in: die zullen daarvoor toch de geijkte platforms blijven gebruiken, zoals Tripadvisor.

Leegstand

Terol was in zijn vragen ook kritisch over het aanzien van het stadshart, dat er niet aantrekkelijker op wordt met alle leegstaande winkelpanden. Heel veel verbeteringen die in de Nota Stadshart Zaandam aan de orde kwamen zijn nog steeds niet uitgevoerd. Het college wijst erop dat er in verschillende projecten door eigenaren, ontwikkelaars en de gemeente gewerkt aan verdere verbetering van de stad, zoals aan de Westzijde, de Rozenhof, de Rozengracht, de Klauwershoek en de Peperstraat.

De leegstand draagt inderdaad niet bij aan een aantrekkelijk gebied, ‘en dit heeft daarom ook de aandacht van het college’. ‘In nauw overleg met ondernemers vanuit alle gelederen, de bedrijveninvesteringszone, overleggen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen en ondernemersverenigingen wordt ingezet op een betere bereikbaarheid en op een aantrekkelijke en veilige omgeving.’ Terol klaagde dat er te weinig vernieuwende en verfrissende impulsen vanuit het dagelijks bestuur komen om Zaanstad en specifiek Zaandam ‘op een eigenzinnige en onderscheidende manier onder de aandacht te brengen’. Maar dat gaat nou eenmaal niet van de ene dag op de andere, is het antwoord.

Meer bezoekers bleven langer in 2019

‘Met MAAK.Zaanstad bouwt Zaanstad aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke stad waar mensen met plezier wonen, werken, leren en recreëren. Dit verbeteringsproces vraagt tijd en om die reden wordt parallel hieraan met Stichting Marketing Zaanstreek gebouwd aan de versterking van de positie en zichtbaarheid van de stad en worden bezoekers uitgenodigd om onze stad te bezoeken.’ Marketing Zaanstad werkt daarvoor samen met partners in de stad.

De positie van Zaanstad en de Zaanstreek worden onder meer gemonitord door middel van het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden. Uit de Zaanstad Marketing Monitor 2019 bleek dat beduidend meer mensen dan in 2018 toen kozen voor een meerdaags verblijf in de Zaanstreek, ‘wat betekent dat de aantrekkelijkheid van Zaanstad bij bezoekers aanzienlijk is toegenomen’.

Reacties