Rijkssteun voor Zaans Museum goedgekeurd

Foto: Google Street View

Het Zaans Museum en 27 andere regionale musea hebben via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers aanvullende compensatie toegekend gekregen voor de inkomstenderving vanwege Covid-19. De Rijksregeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze instellingen. Om welk bedrag het precies gaat is nog niet duidelijk.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 300 miljoen euro steun voor de culturele sector beschikbaar gesteld. Om musea als vitale onderdelen van de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen was zestien miljoen euro te verdelen. Met de compensatieregeling geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van dit steunpakket. Niet al het beschikbare geld is volgens Nu.nl ook daadwerkelijk toegekend: er zou in totaal 11,6 miljoen euro besteed zijn.

De stichting Zaans Museum ontving ook al 171.609 euro uit de eerste tranche van de NOW-regeling, bedoeld om de werkgelegenheid in stand te houden. De nu toegekende subsidie bedraagt 22,5 procent van de gemiddelde eigen inkomsten in de jaren 2017 en 2018 (overheidssubsidies uit die jaren niet meegerekend) met aftrek van 12,5 procent van de reserve van de instelling in 2018. Het maximaal uit te keren bedrag is een miljoen euro.

Kleinere musea

Het Mondraan Fonds heeft vanuit de eigen middelen de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers voor kleinere musea opgesteld. De toekenningen voor deze regeling worden naar verwachting in september bekendgemaakt. Voor het Klederdrachtmuseum aan de Herengracht in Amsterdam komt eventuele steun te laat: dat is failliet en definitief gesloten als gevolg van de coronacrisis.

Naast de genoemde steun zijn er extra maatregelen voor andere instellingen en individuele makers. Zo kunnen kunstenaars en bemiddelaars een beroep doen op de projectinvestering om de door de coronacrisis geleden schade op te vangen. Vind hier een overzicht van alle maatregelen rond Covid-19.

 

Reacties