Staat in beroep tegen uitspraak over verbetering luchtkwaliteit

Foto: Milieudefensie

De Staat gaat in hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak over maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma bekendgemaakt.

Na de uitspraak in kort geding op 7 september liet ze nog weten dat de overheid meteen ging beginnen met de uitvoering van het vonnis. Maar daarin staat toch één onderdeel waar de Staat het niet mee eens is: dat zij geen maatregelen mag treffen die mogelijk tot normoverschrijding van de luchtkwaliteit leiden. De overheid vindt een verbod op toekomstig beleid te ver gaan en wil in hoger beroep weten of dat juridisch gezien eigenlijk wel kan.

A8 door Zaandam

Een overheid die besluiten neemt waardoor de kwaliteit van de lucht verder verslechtert en de gezondheid van burgers benadeelt zou ook aan de orde kunnen komen bij de doortrekking van de A8 naar de A9, die zal leiden tot meer verkeer op de A8 door bewoonde gebieden Zaandam. Wethouder Addy Verschuren (CDA, onder meer verantwoordelijk voor bereikbaarheid en mobiliteit) kreeg gisteren van de gemeenteraad de opdracht om er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen de snelheid op die snelweg tussen knooppunt Zaandam en de westkant van de gemeente te beperken tot 80 kilometer en stil asfalt aan te brengen. Hij ging daar morrend mee akkoord.

In 2006 al eens afgewezen

In 2006 wees de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs een verzoek van de gemeenteraad om dat te doen al eens af. Het weggedeelte voldeed niet aan de voorwaarden voor snelheidsverlaging, was het antwoord uit Den Haag. Na een proef bij Overschie werden toen vier plaatsen uitgekozen om een lagere snelheid in te voeren en daarna bleek dat de maatregel lang niet overal effect had.

Van negen stukken snelweg met een ernstig milieuprobleem werden maar geschikt bevonden als 80-kilometertraject, waaronder de A10 in Amsterdam. De wegen moesten op drie aspecten beter worden van een lagere snelheid: uitstoot, doorstroming en veiligheid. Maar de A8 kwam op de lijst van negen grote probleemgebieden niet eens voor.

Luchtkwaliteitsplan

Wat het beroep van de Staat tegen het vonnis over de luchtkwaliteit betreft, wordt het allergrootste deel uitgevoerd, zegt Dijksma. Zo is het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met provincies, gemeenten en het RIVM begonnen aan een luchtkwaliteitsplan. Dat moet zo snel mogelijk een eind maken aan het teveel aan fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. De lijst met alle locaties waar de normen worden overschreden, bijvoorbeeld bij bepaalde snelwegen en veehouderijen, is inmiddels klaar.

Teleurstelling

Milieudefensie is teleurgesteld. De organisatie die de rechtszaak aanspande had eerder uit de media begrepen dat de Staat niet in beroep zou gaan. ‘Het is jammer dat de Staat bijna standaard in hoger beroep gaat tegen dit soort vonnissen’, zei woordvoerder Anne Knol. Hij is wel blij dat de overheid bezig is met maatregelen die de luchtkwaliteit gaan verbeteren. ‘We zijn niet alleen maar kritisch.’ Milieudefensie ziet onder andere mogelijkheden in een kilometerheffing, strengere richtlijnen voor houtkachels en het stimuleren van elektrische voertuigen als middelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook moet de landbouw vergaande maatregelen nemen.

In 2015 daagde duurzaamheidsorganisatie Urgenda de Nederlandse overheid voor de rechter om een strenger klimaatbeleid af te dwingen. En dat lukte: voor 2020 moet de uitstoot van CO2 met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. De Staat tekende ook tegen deze uitspraak beroep aan en dat loopt nog steeds. In november begint de bodemprocedure voor gezonde lucht die Milieudefensie laat volgen op het kort geding waarin de actiegroep door de rechter in het gelijk werd gesteld.

 

Reacties