Pas rond de jaarwisseling meer duidelijkheid verbinding A8-A9

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie heeft het Nul-plusalternatief voor de verbinding A8-A9 definitief in de prullenbak gegooid als ‘maatschappelijk onrendabel’. Daardoor kunnen de inwoners van Krommenie en Assendelft nu opgelucht ademhalen: het gevreesde viaduct bij de dorpen is van de baan.

Vooral Assendelvers zitten nog wel met de gevolgen van de overgebleven Heemskerk- en Golfbaanvarianten. In beide gevallen wordt een weg aangelegd met een tunnel onder de Dorpsstraat en bij Saendelft zijn op- en afritten naar de nieuwe verbindingsweg gepland. Dat betekent dat niet alle 150 voorziene woningen kunnen worden gebouwd in de toekomstige wijk Overhoeken, het zestien hectare grote gebied tussen de Omzoom en de Noorderveenweg.

Compensatie Forbostrook

De op- en afritten naar de verbindingsweg A8-A9 zijn ingetekend ten zuiden van Saendelft, in het westelijke deel van de geplande wijk. Daar zullen dus huizen moeten sneuvelen, maar gezien de afspraken die de gemeente al met de ontwikkelaars heeft gemaakt kunnen die niet zonder financiële consequenties zomaar worden uitgegumd. Daarvoor zijn twee oplossingen te bedenken: een dichtere bebouwing in de rest van de wijk of een alternatieve bouwlocatie aanbieden.

Het is in dit verband lichtelijk komisch dat Overhoeken er komt ter compensatie van een deel van de woningen die niet konden worden gebouwd in het gebied dat nu het multifunctieterrein heet, maar dat voorheen bekend was als de Forbostrook. Het is echter ook tekenend voor de steeds schaarser wordende mogelijkheden om bouwlocaties aan te wijzen.

Nog geen voorkeur GS

Gedeputeerde Staten hebben nog geen voorkeur aangegeven, maar omdat het Heemskerkalternatief zo’n 200 miljoen euro duurder uitvalt dan het traject over de golfbaan, kiest Noord-Holland hoogstwaarschijnlijk voor dat laatste tracé. Rond de jaarwisseling valt een besluit over een definitief voorkeursalternatief, op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. Zo volgt er nog nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidsoverlast voor de Heemskerkse en Beverwijkse wijk Broekpolder te verminderen. Ook het advies van Unesco speelt daarbij een rol. Beide overgebleven voorstellen pakken slecht uit voor de forten Aan den Ham en Veldhuis.

Golfbaanvariant verbinding A8-A9

Zaanstad verkiest het Golfbaantraject boven de Heemskerkvariant, in tegenstelling tot Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. De gemeenteraden van de eerste twee hebben moties aangenomen die het Golfbaanalternatief uitsluiten. Het ontbreken van een deugdelijke verbinding tussen de A8 en de A9 ligt nu echter voornamelijk op het bordje van inwoners van Assendelft en Krommenie, vanwege de dagelijkse files op de provinciale wegen N203 en N246. Die leiden tot sluipverkeer en daardoor tot geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Het zijn die laatste twee vormen van overlast die bewoners van de Broekpolder vrezen te zullen moeten overnemen.

Inspraak

In september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief. De precieze data worden via de projectpagina Verbinding A8-A9 bekend gemaakt. Van 17 juli tot en met 1 oktober 2017 kunnen zienswijzen op de resultaten van de planstudie worden ingediend, via dit formulier.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen