Meer aandacht nodig voor brandveiligheid in zorginstellingen

Foto: Pixnio / CC0

De provincie heeft onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven en of gemeenten dat voldoende controleren. Onderzocht werden 34 instellingen in vijftien gemeenten. In 82 procent van de gecontroleerde instellingen zijn één of meer overtredingen geconstateerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. De provincie concludeert eruit dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen. Bij twee daarvan werden tijdens het onderzoek blijkt dusdanig ernstige missers geconstateerd dat handhavingstrajecten werden opgestart. Andere mankementen waren relatief gemakkelijk en snel te verhelpen. Alle 47 Noord-Hollandse gemeenten krijgen nog een brief met de aanbevelingen uit het onderzoek en tot het einde van dit jaar de tijd om de aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren. De brief gaat ook naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wettelijke taak

Een belangrijke taak van de provincie is om toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. In 2018 is de provincie gestart met het thematisch onderzoek, waarvan dat naar de brandveiligheid in zorginstellingen een voorbeeld is.

 

Reacties