Bewoners Hemkade verliezen vertrouwen in de gemeente

Foto: Google Earth

Bezorgde bewoners van de Hemkade in Zaandam vinden dat de gemeente eerst met een visie op het gebied moet komen voordat er ingrijpende en onomkeerbare beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over de North Sea Venue of het Zaanderhorn. Ze raken het vertrouwen kwijt dat er naar hen geluisterd wordt.

Het gebrek aan visie heeft tot nu toe vooral geleid tot hap snap vergunningverlening en conflicten, schrijven ze in een brief aan het college en de gemeenteraad. En ze zien de bui alweer hangen. Het college lijkt gecharmeerd van het idee van eigenaar Ivar Moens om aan de North Sea Venue een hotel toe te voegen, zodat het aantal overlastgevende activiteiten op de evenementenlocatie kan worden beperkt. Maar inzicht in de plannen om de consequenties daarvan voor het wonen in de omgeving te kunnen overzien is er niet: hoe zit het met de aanvoer van gasten, wordt de buurt belast met meer verkeer en parkeren, worden er (buiten)evenementen aan de hotelfunctie gekoppeld, hoe zit het met de milieueffecten zoals stikstof en geluid?

Problemen Het Hem

Bovendien: kán en hotel daar wel en hoe haalbaar is dat bedrijfseconomisch gezien, gezien ook de ontwikkelingen bij Het Hem. Dat heeft alle activiteiten een jaar opgeschort nadat hoofdinvesteerder Amerborgh International zich terugtrok en de bouw van een hotel bovenop de voormalige kogelfabriek aan het Noordzeekanaal is uit het zicht verdwenen met de vernietiging van het omgevingsplan voor het Hembrugterrein door de Raad van State. De toekomst van Het Hem – dat inmiddels via crowdfunding ruim 20.000 euro heeft binnengehaald – is ongewis. En juist die culturele hotspot moest dé grote trekker van het hele gebied worden.

Zaanderhorn

De gemeente is momenteel verwikkeld in vertrouwlijke gesprekken met bewoners van het Zaanderhorn, maar ook over de toekomst daarvan kan niet besloten worden zonder een visie, vinden ze aan de Hemkade. De erven en uitritten van de woningen van de bewoners van de Hemkade grenzen direct aan het Zaanderhorn en alle mogelijke veranderingen daar zijn dus van directe invloed op hun woonomgeving. Daarom willen ook zij er hun zegje over kunnen doen en pleiten ze voor een visie voor de hele Hemkade vanaf de Hempont tot en met de North Sea Venue, het huis en de kliniek op nummer 51 en de volkstuinen die samen met bewoners, bedrijven, de havens van Zaanstad en in samenspraak met de haven van Amsterdam ontwikkeld wordt.

Vergunningen

De briefschrijvers van de Hemkade zijn er geen voorstander van om evenementenvergunning voor de NSV in het bestemmingsplan te regelen of in één klap voor een periode van tien jaar. Daarvoor moet in elk geval eerst de toekomst van het Balkenhaventerrein duidelijk zijn. En ‘zomaar voor tien jaar vergunnen negeert onze belangen, namelijk dat er eerst zicht moet zijn op de effecten van de vergunde evenementen op onze woonomgeving.’ Een eventuele vergunning voor het plaatsen van een chill-out tent ten behoeve van ‘de reguliere (en toegestane) exploitatie’ van NSV is ook al verkeerd gevallen: de bewoners weten niet welke activiteiten in de tent voorzien zijn, of die ook in de vergunningvoorwaarden worden meegenomen en welke effecten de tent zal hebben. Een eerdere ervaring daarmee was qua geluidsoverlast verre van positief.

‘Opstandelingen’

‘De intentie van onze gesprekken met de bestuurders (dialoog, het voorkomen van procedures) en de huidige praktijk en de verdediging daarvan door de gemeente staan haaks op elkaar en scheppen helaas onzekerheid in het vertrouwen in de samenwerking met de gemeente en een onzeker rechtsgevoel,’ schrijven de bezorgde bewoners ook nog. Op donderdag 9 juli kan heel Nederland zich een beeld vormen van (een deel van) de problematiek in het gebied, als de aflevering Het hek van de Hemkade wordt uitgezonden als afsluiting van de tv-reeks Opstandelingen. Sophie Hilbrand onderzoekt daarin ‘hoe het soms vreselijk mis kan gaan in de lokale democratie’.

Reacties