Vijftig gemeentelijke handhavers uitgerust met bodycams

Still uit de video van de gemeente Zaanstad.
Foto: YouTube

De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en parkeercontroleurs krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms lichamelijk geweld. De gemeente heeft daarom 50 bodycams aangeschaft die sinds 14 april gedragen worden.

Bij een woordenwisseling, een belediging of een bedreiging hoort de betrokkenene van tevoren dat de kleine camera die handhavers nu op hun uniform dragen wordt aangezet. Het terugkijken van beelden gebeurt als daar aanleiding toe is later op kantoor. Half februari 2018 begon een proef met bodycams, die goed is bevallen. Uit de ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van de camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de BOA’s, die bovendien sinds kort ook zijn uitgerust met handboeien.

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Als de handhaver de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam automatisch ook de twee minuten die eraan voorafgingen op. De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op en de handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Op kantoor plaatst de handhaver de beelden in een docking station – een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden ze verwijderd, tenzij er een wettelijke grond is om dat niet te doen. Bij een aangifte of na een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden. In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

  • Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
  • Als een gefilmde inwoner een klacht indient;
  • Als een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.

Reacties