Bruggen en sluizen gesloten voor de pleziervaart

De Schermersluis in de Nauernasche Vaart.
Foto: Google Street View

Omdat het in deze tijd ‘niet de bedoeling is om er met het bootje opuit te trekken’ houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op advies van de veiligheidsregio de sluizen en bruggen tot nader order gesloten. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen. Vanwege de stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam wordt de Schermersluis in de Nauernasche Vaart wel bediend. Zo is er toch een doorgang voor de kleinere beroepsvaart naar de Zaan.

‘Hoewel het houden van anderhalve meter afstand op het water misschien goed uitvoerbaar is, zijn er bij bruggen en sluizen toch verschillende contactmogelijkheden. Daarbij ontstaat risico op verspreiding van het coronavirus. Niet alleen tussen de opvarenden, die vaak dicht op elkaar in de sluis liggen, maar het risico geldt ook voor de wachtende fietsers en voetgangers bij bruggen en sluizen. Ook de sluis- en brugwachters lopen risico. Bovendien is het faciliteren van vaarwegrecreatie in strijd met het devies ‘thuisblijven’. Dit bericht zal voor veel bezitters van bootjes een teleurstelling zijn, maar toch wordt gerekend op begrip,’ schrijft het waterschap in een persbericht.

Geen ‘kritisch proces’

Hollands Noorderkwartier volgt de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus in te dammen en toch ook de ‘kritische processen’ te garanderen. Vaarrecreatie hoort niet tot die processen die te allen tijde doorgang moeten vinden. De beroepsvaart kan de sluizen en bruggen wel passeren, al is het volgens de winterregeling. Deze regeling blijft ook na 16 april, de gebruikelijke startdatum van het vaarseizoen, van kracht.  

Reacties