Is er na de crisis nog (voldoende) zorgvervoer beschikbaar?

Foto: PxHere / Creative Commons CC0

De vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer uiten vandaag in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid grote zorgen over de toekomst van het zorgvervoer. Volgens de organisaties brengt de huidige stilstand door de coronacrisis de sector op de rand van de afgrond. In Zaanstad voert Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) die taak uit.

Eerder riepen de drie partijen de opdrachtgevers al op om zorgvervoerders tijdens de coronacrisis door te betalen voor niet-gereden ritten. Die aarzelen echter nog vaak om daar duidelijkheid over te geven of wijzen de oproep af. De tarieven en de marges in het zorgvervoer zijn al jaren laag. Deze crisis komt daar overheen en kan daarom de nekslag worden voor veel bedrijven. Dat heeft niet alleen gevolgen voor die bedrijven en hun werknemers, maar vooral ook voor de mensen die afhankelijk zijn van het zorgvervoer als de dreiging van het coronavirus is afgewend.

Continuïteit garanderen

De tot nu toe genomen maatregelen zoals de opschorting van de loonbelastingbetaling bieden te weinig soelaas, omdat een groot deel van de vaste kosten doorloopt. De zorgvervoersector ziet doorbetaling daarom als de enige optie om door te kunnen, aldus de bonden en de werkgevers. Onderzoeksbureau Panteia concludeerde na onderzoek dat wanneer alle opdrachtgevers 80 procent van de normale budgetten doorbetalen ook als er geen ritten zijn, het grootste deel van de sector zonder kleerscheuren door de crisis komt. Het kabinet stelt dat wanneer de overheid opdrachtgever is, de overheid de beschikbare budgetten moet doorbetalen aan opdrachtnemers om hun continuïteit te garanderen.

Meerkosten

Daarnaast vragen de sociale partners de minister om waar nodig opdrachtgevers te verplichten om de meerkosten van het nog resterende vervoer (bijvoorbeeld ten behoeve van nierdialyse) te vergoeden. Inefficiëntere routes en het hanteren van strikte coronaprotocollen drijven de kosten op. Ook verwachten de sociale partners van de minister dat opdrachtgevers die door de doorbetaling zelf in de problemen komen een helpende hand krijgen toegestoken van het Rijk.

Reacties