Komende jaren extra aandacht voor LHBTI-gemeenschap

Foto:

Zaanstad heeft de komende vier jaar 40.000 euro tot haar beschikking om de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s te vergroten. De helft van het budget komt van het Rijk en de rest uit eigen middelen.

Het geld zal worden ingezet om activiteiten en initiatieven te financieren en voor advisering en coördinatie vanuit de gemeente. De komende jaren zoekt de gemeente aansluiting en samenwerking met het bestaande netwerk en helpt die te verstevigen. Belangrijke partners zijn De Zaanse Regenboog, het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek – Waterland en de Gender and Sexuality Alliance, een verbond van scholieren die zich sterk maken voor acceptatie van alle leefstijlen in het onderwijs. Zaanstad is sinds 2015 een Regenbooggemeente en sluit zich aan bij het landelijke programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Grotere sociale acceptatie

Een speciaal-LHBTI beleid is nodig omdat deze groep burgers nog steeds te maken heeft met stigmatisering, intimidatie en geweld. Verantwoordelijk wethouder Rita Noordzij streeft ernaar dat de sociale acceptatie van alle LHBTI’s in de Zaanse samenleving toeneemt. ‘Met speciale aandacht voor jongeren en ouderen, want in deze kringen ligt de acceptatiegraad nog lager.’ Dit jaar is het hoofdthema LHBTI in combinatie met het onderwijs. Volgens onderzoeken komen eenzaamheid en depressies vaker dan gemiddeld voor bij LHBTI-jongeren en hebben zij er vaak nog moeite mee om uit de kast te komen. In 2021 ligt de nadruk op sport en een veilig en inclusief sportklimaat bij verenigingen. Een jaar later is er speciale aandacht voor ouderen en zorg, zodat ook zij zich kunnen begeven in een veilige omgeving. ‘Het is belangrijk dat je kunt zijn wie je bent, ongeacht je identiteit, gender of seksuele voorkeur. Iedereen heeft gelijke kansen. Saamhorigheid, elkaar helpen, je veilig voelen. Of dit nu op het voetbalveld is, in de schoolkantine of op straat,’ zo vat de wethouder het streven samen.

Juist vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie de uitlatingen in de omstreden Nashvilleverklaring waarmee streng gelovige christenen zich vorig jaar keerden tegen  homoseksuelen en transgenders geen uiting van discriminatie vindt. Ook in Zaanstad werd aangifte gedaan tegen de ondertekenaars, onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij. Het conservatieve manifest zorgde voor veel maatschappelijke verontwaardiging en ook binnen kerkgenootschappen was de verdeeldheid groot. Doorslaggevend voor het OM in het onderzoek naar de mogelijke strafbaarheid van de tekst was ‘dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren en voor hen van betekenis zijn in het maatschappelijk debat dat zij willen voeren.’ Daarbij spelen zowel vrijheid van godsdienst als vrijheid van meningsuiting een rol.

Reacties