Bouwplan Lagedijk 31 Zaandijk kan nog alle kanten op

Foto: Rosa

De bouw van een elf meter hoog woongebouw met zestien appartementen aan de Lagedijk 31 in Zaandijk is nog geen gelopen race, maar het is evenmin zeker dat de omwonenden die er fel tegen zijn hun zin zullen krijgen. Het college heeft er nog geen besluit over genomen.

De aanvraag van de omgevingsvergunning inclusief de vraag of hiervoor van enkele regels uit het bestemmingsplan Zaanse Schans en omgeving kan worden afgeweken wordt op dit moment nog beoordeeld, schrijft het college in antwoord op vragen van Democratisch Zaanstad. Het plan dat ook in de gemeenteraad op verzet stuit bij onder meer coalitiepartij Rosa is daarmee niet besproken tot omwonenden er hun stem lieten horen, maar omdat het aantal geplande woningen niet in strijd is met het bestemmingsplan of de Woonvisie was dat ook niet nodig. Alleen de vorm van de kap van het bouwwerk en de hoogte op een smalle strook van het perceel zijn strijdig met het bestemmingsplan. En daarover een oordeel vellen is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een bevoegdheid van het college van B & W.

Wonen versus historie

‘Bent u met ons van mening dat ‘de woningbouwopgave’ er niet toe mag leiden dat historische woongebieden geconfronteerd worden met megalomane nieuwbouwprojecten die het aangezicht van een dorpsgezicht definitief veranderen?’ wilde fractievoorzitter Julliëtte Rot weten. Het antwoord is formeel en geeft geen idee van de richting die het op zal gaan: ‘Het college is van mening dat de inpassing van een nieuwbouwproject in een historisch woongebied op een zorgvuldige wijze moet plaatsvinden. Daarover vindt op dit moment de beoordeling nog plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van een cultuurhistorische verkenning van het gebied en ook de naar voren gebrachte argumenten van bewoners uit de omgeving worden betrokken.’  Wat wel meteen wordt toegegeven is dat het participatieproces in deze procedure geen prijs verdient.

De huidige situatie.

Moeizaam proces

Hoewel ‘het college zich niet herkent in de stelling dat in dit geval vanuit de gemeente geen aandacht is voor het beschermen van het dorpsgezicht,’ is wel duidelijk dat de eerste verontruste signalen van bewoners van de Lagedijk niet zijn opgepikt en dat daarop niet adequaat gereageerd is. In december 2018 benaderden zij de burgemeester, de toenmalige wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en een ambtenaar, waarbij de burgemeester toezegde de gang van zaken te zullen volgen. Afgelopen zomer werden meerdere aangetekende brieven naar de gemeente gestuurd, waarop nooit is gereageerd. In november kwam het uiteindelijk op initiatief van de belanghebbenden tot een gesprek, waarbij ook de gestuiirde brieven met alle bezwaren van de omwonenden aan bod zijn gekomen. In januari is een vervolggesprek met alle betrokkenen geweest. Maar, zo luidt de conclusie van het college: ‘Het participatietraject is in dit dossier moeizaam van de grond gekomen’ en dat wordt betreurd.

De Lagedijk is een fraai stukje Zaanstad.

Vakantieverhuur

Er bestaat bij het dagelijks bestuur geen vrees dat de zestien kleine appartementen op een steenworp afstand van de Zaanse Schans na de voltooiing opeens allemaal Airbnb’s worden. De omwonenden horen bij wijze van spreken de rolkoffers al over de keien denderen, maar hoewel het langverwachte beleid voor vakantieverhuur en het splitsen van woningen nog steeds niet op papier staat is het college daar niet bang voor.

‘Zelfstandige verhuur als Airbnb is niet toegestaan binnen de bestemming ‘gemengd’ of binnen de aangevraagde omgevingsvergunning. Wel is ondergeschikte verhuur voor Bed & Breakfast toegestaan binnen de bestemming ‘gemengd’, waarbij als voorwaarde onder andere geldt dat de woonfunctie de primaire functie moet blijven en maximaal 50 procent van de woning voor Bed & Breakfast gebruikt mag worden.’ En daarop gelet ‘zijn binnen dit bestemmingsplan en deze omgevingsvergunning geen nadere regels noodzakelijk om het gebruik van gehele woningen voor Airbnb-verhuur te voorkomen’. De vragen van Democratisch Zaanstad werden gesteld voordat de Raad van State de vakantieverhuur van hele woningen sowieso onwettig verklaarde.

Reacties

Cookieinstellingen