Leerlingenvervoer steeds duurder, maar niet steeds beter

Foto: Noot.nl

De kosten voor het leerlingenvervoer worden hoger. Dat komt deels door stijgende kosten bij de vervoerde en daarnaast gaat het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer omhoog,  met name in het speciaal (basis)onderwijs. Mede door de stijging van het aantal leerlingen functioneert het vervoer op dit moment niet naar behoren.

Tussen vervoerder Noot, onderwijsinstellingen en de gemeente is veelvuldig contact over verbetering van de huidige situatie, meldt het college nu aan de raad. ‘Met elkaar is geconstateerd dat er op dit moment geen snelle en eenvoudige oplossingen zijn. De situatie vraagt om oplossingen die gezamenlijk bedacht en ingezet moeten worden, zodat kinderen weer op tijd en op de juiste manier op school komen.’ Daarbij moet echter ook rekening worden gehouden met de financiën. De vervoerder geeft een aantal redenen voor de onvolkomenheden:

  • De groei van het aantal leerlingen dat naar passend onderwijs moet worden vervoerd en daarom ook een stijging van het aantal locaties waar naartoe gereden moet worden;
  • Het tekort aan personeel in de vervoersbranche dat gekwalificeerd is of kan worden opgeleid;
  • De verkeersopstoppingen in en rond met name Zaanstad die problematischer zijn geworden met het verbeteren van de economie.

‘Alle partijen zijn welwillend en doen er alles aan om oplossingsrichtingen te onderzoeken en zo snel mogelijk in gang te zetten,’ aldus het college. Los van deze ontwikkelingen zijn scenario’s opgesteld voor een verdere vereenvoudiging van het aanvraagproces, met speciale aandacht voor kinderen waarvan verwacht wordt dat zij langdurig gebruik gaan maken van het leerlingenvervoer. De afgelopen jaren is het aanvraagproces voor zowel scholen, de uitvoerder als de ouders al vergemakkelijkt. Ouders kunnen bijvoorbeeld voor aankomend schooljaar al gebruikmaken van een verkorte aanvraagprocedure. Op een aantal scholen voor speciaal (basis)onderwijs draait een pilot waarbij deskundigen op de school een meerjarig vervoersadvies afgeven. Het college wil voor nu echter prioriteit geven aan het bedenken en inzetten van oplossingen om de huidige situatie te verbeteren. De belangrijkste reden daarvoor is dat op dit moment sommige leerlingen lestijd missen.

 

Reacties