Vergunning voor legalisatie hek Hemkade voorbode meer ellende?

Foto: Pixabay / MasterTux

Een vergunning voor de legalisatie van een hek is normaal gesproken geen nieuws, maar als dat hek op het perceel Hemkade 48A in Zaandam staat gaan meteen bellen rinkelen. Want er is geen hek in Zaanstad dat zoveel vragen, verdachtmakingen, weerstand, juridische strijd en politieke inmenging oproept als het hek dat daar het einde van de openbare weg markeert. Het is van eigenaar Ivar Moens van de North Sea Venue en het blokkeert de toegang tot de woning en Medisch Centrum Hirudo van Aislou Groen.

Het hek dat met behulp van de eigen telefoon en met een sleutel kan worden geopend is volgens de één niet meer dan de hypermoderne versie van een hek dat al een kwart eeuw geleden werd neergezet en altijd al in de nacht op slot is geweest; volgens de ander een vorm van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het vormt volgens de één nauwelijks een obstakel en brengt volgens de ander zelfs levens van patiënten in gevaar. Het is voor de één niet meer dan een hek, voor de ander inmiddels een muur die alle levensgeluk overschaduwt. Het bleek afgelopen dindsdagavond tijdens een zitting van de gemeenteraad, waar zowel Moens als Groen het woord voerden en verhalen vertelden die geen enkele overlapping vertoonden. Het college wil af van de voortdurende conflicten tussen de beide partijen, omdat die ook op haar bordje belanden en veel ambtelijke inzet en geld kosten. Veel bleef onduidelijk, maar één ding niet: om tot een oplossing te komen moet voor Groen allereerst dat hek weg.

Andere betrokkenen

Het wordt voor de gemeenteraad die tien scenario’s voorgelegd heeft gekregen voor een mogelijke uitweg uit de ontstane patstelling nog een hele klus om feiten en percepties in dit dossier te scheiden. Handvatten genoeg, want de juridische procedures en uitspraken zijn al lang niet meer op twee handen te tellen en momenteel zijn er nog een kleine 30 niet afgerond. De strijd heeft echter ook invloed op buitenstaanders, die wel met de gevolgen zitten: de bewoners / huiseugenaren van de Hemkade 25 tot en met 45, de leden van de uindersvereniging Zaanderhorn, huurder De FluX van North Sea Venue en organisator MBG Productions van de dance-feesten van NSV, om er maar een paar te noemen. Want ook de bewoners van de Zaanderhorn en de Pieter Ghijssenlaan kunnen als betrokkenen worden gezien.

Tuinders

De laaste twee waren dinsdag niet vertegenwoordigd, maar de andere partijen wel. Voorzitter Marion Hopman van de tuinders toonde zich niet ontevreden over het omstreden toegangshek, waar ook de huurders van de veertien tuinen doorheen moeten. Na de eerste weerstand geeft dat hek inmiddels ook een gevoel van veiligheid, zo vertelde zij. Dat werd later door Groen weer onderuit gehaald: zo zou het gebeurd zijn dat iemand de hele nacht op de tuin moest doorbrengen omdat het hek dat om 22:00 uur sluit geen sjoege gaf. Hopman en drie anderen kunnen hun tuin alleen bereiken door een stukje over het land van Groen te lopen en zouden dat recht van overpad graag geformaliseerd zien, maar daarmee was het wensenlijstje van de voorzitter dan wel compleet. 

Einde dance-evenementen?

Mede-eigenaar Michael van der Lee van MBG Productions is ongewild ook onderdeel van het probleem geworden en zit daar bepaald niet op te wachten. Het organiseren van dance-evenementen is een kostbare en risicovolle onderneming en dat Groen steevast bezwaar maakt tegen de verleende vergunning levert veel stress op. Dat in alle kort gedingen die tot nu toe zijn gevoerd de rechter Groen in het ongelijk heeft gesteld omdat de vergunningen in orde zijn bevonden, biedt geen garanties voor de toekomst. Mocht een feest op het laatste moment niet door kunnen gaan, dan zou dat catastrofaal zijn voor zijn bedrijf. Binnen MBG is er daarom al wel eens over gesproken om Zaanstad de rug toe te keren, vertelde Van der Lee. 

Culturele hoek

Vincent Kruger, artistiek leider en coördinator van poppodium De FluX en coördinator de FluX Popschool liet zich positief uit over de tijdelijke stek bij NSV: er komen meer bezoekers dan in de verlaten vestiging aan de Noorderkerkstraat. Hij sprak van een ‘uitstekend evenemententerrein waar meer mogelijk is dan alleen dance’ en ziet als huurder veel kansen: ‘Je zou een hele culturele hoek kunnen maken van dit deel van bedrijventerrein Zuiderhout,’ sprak hij enthousiast. De FluX organiseert op dit moment geen buitenevenementen, maar ziet wel kansen voor een klein popfestival. Die plannen verkeren echter nog in een heel pril stadium. Over de concerten die binnen worden gehouden zijn geen klachten gekomen.

Werkgelegenheid

De partner van Moens hield de raad voor dat ook werkgelegenheid in alle overwegingen moet worden meegenomen. NSV heeft acht mensen vast in dienst, maar bij grote evenementen zijn er wel 130 mensen aan het werk. Al die mensen worden steeds ongeruster nu de sfeer door de voortdurende vijandelijkheden steeds grimmiger wordt. En dan waren er nog bewoners van de Hemkade, onder wie de dochter van Groen. Zij richtte haar pijlen vooral op de gemeente, die gerechtelijke uitspraken aan haar laars zou lappen, niet zou handhaven en illegale situaties (het hek!) zou vergunnen.

Late publicatie vergunningen

Andere bewoners hekelden onder meer het late tijdstip waarop de gemeente bekendmakingen van evenementen publiceert, waardoor het de kans wordt ontnomen om tijdig bezwaar aan te tekenen. Een recent voorbeeld daarvan is hieronder te zien en soms gebeurt de publicatie zelfs achteraf. Ook het feit dat de gemeente meteen na een schoonveegactie op de Zaanderhorn het vrijgekomen terrein vorig jaar aan NSV verhuurde voor een parkeerplaats zonder de Hemkade-bewoners daarin te kennen is in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral omdat daarbij ook nog eens veel groen, dat als buffer diende voor geluidoverlast van de gemeentewerf, is gesneuveld. 

 

 

 

 

Reacties