D66 wil actieve rol gemeente bij besteding provinciale miljoenen in Noord

Foto: Google Street View

D66 wil dat de gemeente en de raad zich intensief gaan bemoeien met de besteding van de elf miljoen die de provincie heeft gereserveerd om de leefbaarheid in Zaanstad Noord te verbeteren. Als dat al gaat met dat bedrag, want de knelpunten zijn talrijk: de N203, de Dorpsstraat, de Communicatieweg, de Ambachtslaan, de Noorderveenweg en de rotondes Noorderveenweg en Saendelverlaan in Assendelft en de spoorwegovergang Assendelft / Krommenie.

De D66-fractie heeft een agenda-initiatief opgesteld op druk op de ketel te zetten. Dat de verkeersdruk in Zaanstad Noord groot is, de verkeersveiligheid niet optimaal en de gezondheid van bewoners in het geding is, is al vele jaren een bekend. Het Rijk stelde tien jaar geleden al een nota op over de luchtkwaliteitseisen bij ‘gevoelige bestemmingen’ zoals scholen en kinderdagverblijven. De gemeente kwam in 2010 met een luchtkwaliteitsplan waarin staat dat de Provincialeweg door Krommenie al in 2006, na de invoering van een nieuwe meetmethode, op de rand zat van de toegestane waarden voor wat betreft de luchtkwaliteit. In 2008 werd vastgesteld dat de grenswaarden daar bereikt waren. Sindsdien is er alleen maar verkeer bijgekomen, hoewel een gemeentelijk rapport uit 2015 aan de hand van – waarschijnlijk weer een ander – rekenmodel stelde dat er op de wegen binnen de gemeentegrenzen geen sprake was van een overschrijding van de gestelde normen. Echte meetgegevens ontbreken echter.

Geen metingen

‘Wij hebben via de GGD geprobeerd actuelere cijfers te verkrijgen, maar die zijn voor de Provincialeweg niet voorhanden. De luchtkwaliteit langs de Provincialeweg wordt momenteel niet gemonitord. Er is geen meetstation in Zaanstad Noord,’ schrijven de raadsleden Rob Karst en Jan de Vries in hun agenda-initiatief. ‘Vast staat dat de verkeersintensiteit sinds 2006 in is toegenomen, zowel op de Provincialeweg als op de Dorpsstraat in Assendelft. Langs, of in de directe omgeving, van deze wegen bevinden zich onder andere het Trias VMBO, het Bertrand-Russell College, Freekids Assendelft, kinderdagverblijf Pinkeldorp en Kindercentrum de Ooievaar.’

Fataal ongeval

Wat betreft de verkeersveiligheid stellen zij dat de situatie op onder meer de Dorpsstraat in Assendelft inmiddels onhoudbaar is geworden. ‘Samengevat kunnen we concluderen dat kinderen en inwoners van Zaanstad Noord die zich in de directe omgeving van de Provincialeweg en de Dorpsstraat bevinden structureel te veel fijnstof en andere schadelijke stoffen inademen en dat het op de Dorpsstraat en directe omgeving wachten is op een fataal ongeval vanwege de verkeersonveiligheid. Wij zijn benieuwd welke uitvoerende maatregelen de provincie in gedachten heeft om in Zaanstad Noord de verkeersdruk te verminderen, de doorstroming te versnellen en de luchtkwaliteit te verbeteren om zo de gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en inwoners te waarborgen.’ En op die maatregelen willen ze dus invloed uitoefenen. ‘D66 Zaanstad wil met de andere fracties van onze raad overleggen hoe het toezegde bedrag naar het idee van de gemeente besteed zou kunnen worden. Met de uitkomsten willen wij graag in een raadsbrede samenstelling in overleg met de provincie.’

Reacties