Ruim 600 huizen in maximaal negen torens op Vrodest-terrein

Foto: Stebru.nl

Het college is akkoord met de bouw van 620 woningen verdeeld over maximaal negen torens, een commerciële ruimte van 1650 vierkante meter met de mogelijkheid voor een kinderdagverblijf, een inpandige parkeergarage, een daktuin en een rechtstreekse brugverbinding met molen De Held Jozua op het voormalige Vrodest-terrein, grenzend aan de woontorens Burano en Murano.

Het ontwerp van het bestemmingsplan De Zaanse Helden kan nu worden besproken door de gemeenteraad. Volgens wethouder Wessel Breunesse biedt het plan ruimte voor groen in een stedelijke omgeving én legt het een verbinding met de culturele en natuurlijke waarde van de molen en het groen er omheen. In de Zaanse Helden komen 163 sociale huurwoningen en 457 voor de vrije huur- en koopsector. Het gaat om tien dure dure huizen, 52 middeldure grote woningen, 167 middeldure kleine woningen, 320 goedkope woningen (waaronder de sociale huur) en 58 starterswoningen.

Bron: Stebru.nl

Een groen plan

Tussen de woontorens komt een openbaar toegankelijke binnentuin. De daktuinen zijn ontworpen als eilanden, gebaseerd op de historische verkaveling van het zogenoemde slagenlandschap’ inhet westen van Zaandam. ‘Er liggen in Zaanstad enorme kansen om nieuwe wijken duurzaam, groen en klimaatbestendig te bouwen. Voor de Zaanse Helden is al goed gekeken hoe in een stedelijke omgeving toch ruimte voor groen gecreëerd kan worden,’ aldus Breunesse in een persbericht. Uit berekeningen blijkt dat Zaanse Helden, doordat het in de plaats komt van een kleinschalig bedrijventerrein, geen extra toename veroorzaakt op de uitstoot van stikstof en daarmee geen negatieve effecten heeft op de omliggende Natura 2000-gebieden.

 

Reacties