Buitenpoort Santpoort Noord succes, straks Wormerveer?

Een impressie van een mogelijke Buitenpoort in Wormerveer.
Foto: Buitensporen / Provincie Noord-Holland

De provincie, de gemeente Velsen en de NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest op het station van Santpoort Noord, tussen april en november dit jaar. De pilot blijkt een inspirerend succes te zijn. Eén van de andere stations die zijn aangewezen om een Buitenpoort te worden is dat van Wormerveer.

Onder het motto Stap in het buitenleven, volg het spoor van de stad naar het landschap! is op Santpoort Noord als eerste station in Nederland onderzocht hoe mensen op een duurzame manier van de stad naar de natuur kunnen reizen en hoe het station als ideale locatie kan dienen om van daaruit het omliggende landschap te verkennen en er te recreëren. Het station en het stationsgebied werden hiervoor tijdelijk ingericht met natuurbeelden op het perron en in de voetgangerstunnels. Een routekaart met bezienswaardigheden en aantrekkelijke routes zorgden ervoor dat bezoekers het Nationaal Park Zuid-Kennemerland eenvoudig konden verkennen. Met een brede campagne waaronder een maandelijkse pop-up met dierenleven op station Amsterdam Centraal zijn bezoekers en reizigers geattendeerd op een prachtig natuurgebied op slechts 20 minuten reisafstand met de trein. Hieronder een impressie van hoe het zou kunnen worden in Wormerveer, dat even snel te bereiken is vanuit hartje hoofdstad.

Achter het aantrekkelijke station een kano huren.

Het station Santpoort Noord wordt nu vooral gebruikt door forenzen. Het stationsgebied heeft veel potentie en kan als ontmoetingsplek gaan functioneren voor bewoners en recreanten. Daarvoor zijn zowel een solide inrichting van het stationsgebied nodig als activiteiten en marketing om mensen te verleiden met het openbaar vervoer naar de Buitenpoort te reizen en het omliggende gebied te verkennen. Het aantal reizigers is in de proefperiode niet toegenomen. Nu de pilot is afgelopen worden de tijdelijke maatregelen weggehaald in afwachting van het definitief inrichten van het stationsgebied als Buitenpoort.

Aantrekkelijke voorzieningen

Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations toegankelijke en aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven en de omgeving te verkennen. Dat kan door het beter laten aansluiten van het station en de stationsomgeving op het landschap en ook door extra voorzieningen op of dichtbij het station. Omwonenden, bedrijven en lokale overheden uit het hele land hebben interesse getoond om bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept Buitenpoorten. Bezoekers aan Santpoort Noord zijn enthousiast over de omgeving. Wel missen ze nog een aantal voorzieningen op het station en in de omgeving om de bestemming comfortabel en aangenaam te kunnen verkennen. Zo is Santpoort Noord nu nog onvoldoende een ontmoetingsplek en bestemming voor recreanten. Met de ervaringen wordt het concept Buitenpoorten in de komende tijd verder uitgewerkt.

Nog een ideetje…

Het doel van de pilot was om te onderzoeken wat er nodig is om van een station een Buitenpoort te maken. Alle ervaringen uit deze pilot worden gebruikt om zowel Santpoort Noord als ook andere kansrijke stations in Noord-Holland nabij het landschap tot Buitenpoorten in te richten.

 

Reacties