Werk Weverstraat Krommenie uitgesteld tot het voorjaar

Foto: Google Street View

De geplande werkzaamheden in de Weverstraat in Kromenie worden uitgesteld tot komend voorjaar om om overlast tijdens de feestdagen te voorkomen. Dat is gebeurd op verzoek van de winkeliersvereniging Doka. Samen met de inwoners en winkeliers start de gemeente daarnaast een project voor een duurzame en veilige herinrichting van de Padlaan op.

Met inwoners van de Vlusch en de Kruisstraat wordt gekeken hoe de overlast van het verkeer gedurende de spits kan worden beperkt en in overleg met Veilig Verkeer Nederland, de politie en justitie wordt gekeken of hufterig verkeersgedrag in deze straten aangepakt kan worden door onder andere gedragsbeïnvloeding. In het vat zitten ook nog gesprekken met bewoners over de aanpak van verkeersoverlast. Wethouder Gerard Slegers zegde de gemeenteraad eind februari toe om de verkeerscirculatie in Krommenie nader te bekijken met als doel de leefbaarheid te verbeteren, in de nasleep van de door inwoners en winkeliers ervaren overlast tijdens de werkzaamheden en herinrichting in de omgeving van het Weiver en de Weverstraat. Die leidden ook tot een beperkte bereikbaarheid van het centrum.

Visie Doka

Samen met bewoners, de winkeliersvereniging en verkeersdeskundigen is gekeken naar de aanpak van het dorp op korte, middenlange en lange termijn. Doka diende een visie bij de gemeente in om de openbare ruimte in het centrum van Krommenie op te knappen. Samen met de winkeliersvereniging bekijkt de gemeente nu of deze visie ingepast kan worden in de plannen voor onderhoud. Bij inwoners leeft de zorg dat het verkeer in het dorp verder gaat toenemen en dat dit leidt tot extra verkeers- en parkeerdruk. Tot 2030 en ook nog daarna staat een aantal woningbouwplannen op de kalender. Zaanstad werkt momenteel aan het Zaans Mobiliteitsplan en in het noorden van de gemeente wordt gekeken of sprake is van knelpunten en op welke wijze deze kunnen worden opgelost. In de uitwerking worden alle vormen van vervoer meegenomen, zoals het verbeteren van fietsroutes, de mogelijkheid om fietsen te parkeren, stadsdistributie en elektrisch vervoer.

Grote betrokkenheid

Wethouder Mobiliteit en Openbare Ruimte Gerard Slegers noemt in een persbericht de grote mate van betrokkenheid van inwoners en winkeliers in Krommenie ‘opvallend’. ‘Zij deelden hun plannen en ideeën en waren goed vertegenwoordigd tijdens de informatieavonden. Die betrokkenheid waardeer ik enorm. Samen met inwoners en ondernemers kijken we naar de uitvoerbaarheid van de plannen en of de leefbaarheid van Krommenie hierdoor verbetert. In januari volgen verdere afspraken en die blijf ik ook nauwlettend volgen.’ Zaanstad gaat ook de komende jaren nog investeren in Krommenie als het gaat om het opknappen van straten en wegen. Daarnaast is er op verschillende locaties woningbouw gepland. Dit betekent voor de inwoners dat zij nog langer verkeersoverlast gaan ervaren. De werkzaamheden in Krommenie zullen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden zodat de overlast enigszins wordt beperkt.

Reacties

0