Weer alleen richting Wormerveer op de Padlaan in Krommenie

Foto: Google Street View

De tijdelijke opheffing van het eenrichtingsverkeer op de Padlaan – tussen de Zuiderhoofdstraat en de Zuidervaartdijk in Krommenie – om woonstraten tijdens werkzaamheden in de wijk ten zuiden van de Padlaan bereikbaar te houden, wordt teruggedraaid. Dat gebeurt na klachten van bewoners, want het werk is nog niet klaar.

Volgens de gemeente is de maatregel niet langer nodig en de politie heeft er geen bezwaren tegen uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Vanaf 1 november wordt de Padlaan daarom weer een eenrichtingsweg waar auto’s en vrachtwagens alleen nog richting Wormerveer gebruik van kunnen maken.

Bezwaartermijn

Belanghebbenden hebben nu tot zes weken na 18 oktober (publicatie van het besluit in de Staatscourant) de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Dat moet zijn voorzien van de datum, de naam van de indiener, diens adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren.

Peiling Doka

Dat er bewaren komen tegen de afschaffing van het tweerichtingsverkeer lijkt wel in de lucht te hangen: volgens een peiling van de lokale winkeliersvereniging Doka op Facebook ziet een ruime meerderheid van de rond 2000 respondenten daar niets in. De vraag is echter hoeveel van de tegenstanders ook daadwerkelijk belanghebbend zijn. Doka heeft liever dat de tijdelijke situatie van nu permanent wordt ingevoerd.

Uit de vele reacties onder de poll blijkt dat veel tegenstanders vrezen dat de auto’s die vanaf komende maand geen gebruik meer kunnen maken van de Padlaan dan weer door hun eigen straat(je) zullen gaan. Het oude deel van het dorp is eigenlijk niet berekend op de huidige verkeersdrukte en waar de ene straat ontlast wordt, heeft dat negatieve gevolgen voor een andere. Onder de peiling lieten ook voorstanders van een 30-kilometerzone op de Padlaan van zich horen.

Het Weiver en de Zuidervaartdijk blijven vanwege de werkzaamheden aan het riool en de bestrating voorlopig nog dicht.

 

Reacties