Half miljard euro naar betere bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn

De Prins Bernhardweg moet een gewone 50-kilometerweg worden.
Foto: Google Street View

Het kabinet en de regio investeren de komende jaren meer dan een half miljard euro in wegverbredingen en betere fietsverbindingen en openbaar vervoer tussen Amsterdam en Hoorn. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk daar na 2020 fors zal toenemen.

Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen voor het traject A8 – A7, zoals extra rijstroken op de beide snelwgen bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam. Met dat laatste zijn inwoners van Het Kalf en Kogerveld verre van gelukkig. De Prins Bernhardweg moet in de toekomst een gewone 50-kilometerweg worden. De definitieve plannen zijn gisteren gepresenteerd na afronding van de inspraak. Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Quick Wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
  • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, zoals de extra rijstroken bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
  • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8;
  • Het verbeteren van de doorstroming op de N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 in Oostzaan;
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggende wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
  • Het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoerknooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn;
  • Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

Naast deze plannen gaan de voorzieningen voor het OV bij Schiphol voor 237,5 miljoen euro op de schop. Tien miljoen gaat naar maatregelen om de Schipholtunnel te optimaliseren, wat er ook voor zorgt dat treinen vanaf Groningen, Leeuwarden en Lelystad via Amsterdam Zuid naar Rotterdam/Breda kunnen rijden. Een betere verbinding tussen de Randstad en het noorden van het land is sowieso één van de uitgangspunten van de infrastructurele maatregelen.

Schiphol

Schiphol steekt de komende jaren miljoenen in de vernieuwing van het trein- en busstation. Volgens de luchthaven gaat het om een bedrag van 237,5 miljoen euro. Een deel van dat bedrag komt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanpassingen moeten tegen 2025 zijn gerealiseerd. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het realiseren van extra toegangen tot de perrons. Ook komt er een nieuw busstation en worden looproutes aangepakt. Ook krijgt het station toegangspoortjes. Schiphol-baas Dick Benschop noemt het doortrekken van de Noord-Zuid-metrolijn een volgende stap in het verbeteren van de bereikbaarheid. Daar wordt door de Metropoolregio Amsterdam nu onderzoek naar gedaan.

 

 

Reacties