Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk: acht studenten gaan het doen

Samen eten met een vast 'contactgezin' hoort er ook bij.
Foto: PxHere

Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk: Zaanstad gaat er in samenwerking met drie woningbouwcorporaties mee aan de slag in Poelenburg en Peldersveld. Voor het project VoorUit stellen Rochdale, Parteon en ZVH elk één woning beschikbaar met twee of drie slaapkamers, waar in totaal acht Zaanse studenten kunnen wonen. In ruil daarvoor moeten ze tien uur per week vrijwilligerswerk doen en zo een ‘concrete bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk’.

Wethouder Songül Mutluer denkt zo meerdere vliegen in één klap te slaan: ‘De woningnood onder Zaanse jongeren is groot en hiermee bieden we hen een extra kans op huisvesting én een onvergetelijke leerschool. Tegelijkertijd leveren zij een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in een kwetsbare wijk en brengen ze meer verbinding tot stand tussen de inwoners en maatschappelijke initiatieven. Fantastisch dat de woningbouwcorporaties de huisvesting voor hen beschikbaar stellen,’ zegt ze in een persbericht.

Positieve bijdrage

Lubna Butt, projectmanager Wonen van Rochdale noemt het ‘in ieders belang dat de kwaliteit en leefbaarheid naar een hoger niveau worden getild’ en de corporatie werkt daarom graag mee aan VoorUit. ‘Het is één van de manieren waarop we onze bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Actieplan Poelenburg en Peldersveld. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn ervan overtuigd dat VoorUit een positieve bijdrage levert aan de buurt door samen met bewoners (jong en oud) aan de slag te gaan met diverse thema’s en activiteiten.’

Werving begonnen

De werving van de studenten is al gestart en de eersten kunnen per direct een woning betrekken. Per 1 januari beginnen zij met het vrijwilligerswerk. Van de tien uur die ze per week beschikbaar zijn, is zes uur gereserveerd voor activiteiten in de wijk: huiswerkbegeleiding, een buurtfeest of een opruimactie. Daarnaast krijgen de studenten een vast ‘contactgezin’ waarmee ze twee uur per week doorbrengen om elkaars leefwereld te leren kennen en samen te eten, naar de bibliotheek te gaan of om te helpen met het lezen van een lastige brief. De overige twee uur besteden de studenten aan voorbereidingen en vergaderingen met andere deelnemende studenten om ideeën uit te wisselen of te evalueren.

Bij de selectie wordt gestreefd naar een diverse groep met verschillende culturele achtergronden en studierichtingen. Er wordt gewerkt met een matching op basis van persoonlijke voorkeuren. Jongeren die woonachtig zijn in Zaanstad en ingeschreven zijn bij een hogeschool of universiteit kunnen voor informatie en aanmelding terecht bij VoorUit.  

 

Reacties