Bullekerk op korte termijn verder met paracommerciële vergunning

Foto: Google Street View

De ondernemers Niels Busch en Gerbrand Klop van Cultureel Centrum Bullekerk in Zaandam zijn ervan overtuigd dat ook de gemeente in haar maag zit met de vergunningenkwestie die er nu voor zorgt dat het centrum niet naar behoren kan draaien en dat Zaanstad ‘niets liever wil dan dat dit geregeld is’. ‘De burgemeester wil alles in het werk stellen om hieraan mee te werken. Dat kunnen we zeer waarderen en wij doen er van onze kant van alles aan om dat te organiseren,’ aldus de twee in een reactie op alle commotie.

Onduidelijkheid over wat er nodig was ligt ten grondslag aan de nu ontstane problemen. ‘Het onderwerp vergunningen is, in bijzijn van Hooijschuur Architecten, Stadsherstel en ondergetekenden meerdere malen nadrukkelijk met de gemeente besproken,’ schrijven ze. ‘Ons is altijd duidelijk gemaakt dat we eerst een omgevingsvergunning moesten aanvragen. Deze aanvraag is afgelopen zomer dan ook ingediend geweest en op verzoek van de gemeente twee dagen later weer ingetrokken. Onduidelijkheid alom.’ Inmiddels is wel helder dat er een paracommerciële vergunning kan worden aangevraagd, waarmee over een aantal weken alweer een kopje koffie kan worden verkocht en een wijntje kan worden geschonken. ‘Als ons dat begin dit jaar duidelijk was gemaakt, dan hadden we die vergunning al lang gehad en had deze discussie nu niet plaatsgevonden. Het is buitengewoon jammer dat we daar niet op gewezen zijn,’ vinden Klop en Busch.

Niet overal problemen

Zij wezen er eerder op dat het probleem groter was dan de Bullekerk zelf. ‘Deze discussie gaat alle kerken, vermaningen, buurthuizen etcetera aan die na afloop van een dienst of optreden een kopje koffie of wijntje schenken tegen betaling of die een toegangsprijs vragen.’ Maar dat klopt niet. Naar aanleiding van de vernieuwde Drank- en horecawet waren gemeenten vanaf 1 januari 2014 verplicht om een verordening voor paracommerciële organisaties te hebben. Op 28 november 2013 nam de raad van Zaanstad de Verordening tot wijziging van afdeling 8a van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Zaanstad 2013 aan, waarmee deze kwestie werd geregeld.

Daarin staat onder andere dat paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard uitsluitend alcoholhoudende drank kunnen schenken van maandag tot en met vrijdag na 18:00 uur en tot 24:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen na 12:00 uur en tot 22:00 uur. Voor gelegenheden met sociale activiteiten zoals buurt- en dorpshuizen werd dat alle dagen van 12:00 uur tot 24:00 uur. ‘Overige paracommerciële rechtspersonen (zoals kerken, red.) kunnen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging’ van activiteiten. De invoering van deze regels was bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen en om het schenken van alcohol aan minderjarigen te voorkomen.

Oneerlijke concurrentie tegengaan

Volgens de Memorie van Toelichting bij de Drank- en horecawet moesten gemeenten bij het opstellen van de verordening ‘de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht nemen en geen onnodige beperkingen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is’. Zaanstad telde op dat moment ongeveer 110 paracommerciële instellingen met een vergunning op grond van de Drank- en horecawet, waarvan de meeste recreatieve, sportieve of sociaal-culturele doelstellingen hebben. Kerken vallen in de categorie ‘overig’. 

Niet-alcoholhoudende dranken vallen buiten de verordening, waarin nog wel staat dat in ruimten die verhuurd worden aan derden de huurder desgewenst zelf kan zorgen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank. ‘In de praktijk zal dit betekenen dat binnen de beslotenheid van particuliere feesten (bruiloften, verjaardagen en jubilea van leden van de club of van buurtgenoten) de huurder zelf zorgt voor de aanschaf en het verstrekken van alcoholhoudende drank of daarbij gebruikmaakt van de diensten van een cateringbedrijf,’ aldus de toelichting. De gebruiksmogelijkheden van het vastgoed worden wel begrensd door wet- en regelgeving, zoals milieuregels, bestemmingsplannen, de Drank- en horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Waar dat bij Cultureel Centrum Bullekerk precies spaak liep is nog niet helder. 

Reacties